Valtionavustukset lentopaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon – hakukierros keskeytetty

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 15.3.2019 12.10
Uutinen

Liikenne- ja viestintäministeriö julkisti 4.3.2019 haettavaksi valtionavustukset Finavia Oyj:n lentoasemaverkoston ulkopuolisten lentoasemien toiminta- ja investointimenoihin vuodelle 2019.

Liikenne- ja viestintäministeriö katsoo, että se ei toimitusministeristön aikana voi tehdä päätöksiä näistä valtionavustuksista. Tämän takia hakukierros on keskeytetty. Hakukierros avataan uudelleen seuraavan hallituksen aikana.

Oikeuskanslerin 5.3.2019 antaman lausunnon mukaan toimitusministeristön katsotaan voivan hoitaa vain välttämättömät juoksevat rutiiniasiat ja sellaiset kiireelliset asiat, joiden ratkaisua ei voida siirtää uudelle hallitukselle.