Valtion osakeyhtiö luotsaukseen

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 25.11.2010 14.02
Tiedote

Eduskunta on hyväksynyt, että luotsausliikelaitos Finnpilot muutetaan kokonaan valtion omistamaksi osakeyhtiöiksi vuoden 2011 alussa. Yhtiön päätoimialana olisi luotsauspalvelu Suomen vesialueilla.

Hallitus esitti uuden osakeyhtiön perustamista ja yhtiötä koskevan lain vahvistamista torstaina 25. marraskuuta 2010. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki perjantaina 26. marraskuuta 2010.

Liikenne- ja viestintäministeriö perustaa uuden luotsausyhtiön joulukuun aikana siten että yhtiö voi aloittaa toimintansa 1.1.2011. Osana yhtiöittämisvalmistelua ministeriö hakee valtioneuvostolta valtuudet yhtiövarallisuuden ja liiketoiminnan luovuttamiseksi. Luovutusvaltuuksien saamisen jälkeen liikelaitoksen toiminnot luovutetaan uudelle yhtiölle ja pidetään yhtiökokous jossa valitaan yhtiölle hallitus.

Perustettava osakeyhtiö muodostaisi konsernin, jonka tytäryhtiönä toimisi Luotsausliikelaitoksen nykyinen meriliikenteen jääneuvotapalvelua tarjoava tytäryhtiö Ice Advisors Oy. Yhtiön aloittava tase tulisi perustumaan liikelaitoksen varoihin ja velkoihin 31.12.2010.

Luotsausliikelaitokseen 31.12.2010 työsuhteessa oleva henkilökunta siirtyy uuden yhtiön palvelukseen. Henkilöstön eläketurvan nykyisen tason säilyttäminen tulee kuitenkin vaatimaan noin kahdeksan miljoonan euron lisäeläketurvan. Yhtiöittäminen ei vaikuta liikelaitoksessa meneillään oleviin sopeuttamistoimiin.

Luotsauspalveluja tarjoava osakeyhtiö olisi valtion erityistehtäväyhtiö. Yhtiön omistajaohjaus säilyisi liikenne- ja viestintäministeriössä.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi Luotsausliikelaitoksen yhtiöittämistä vuoden 2011 alusta alkaen 24. elokuuta 2010.

Lisätietoja:
Liiketoimintayksikön päällikkö Mika Mäkilä, puh. (09) 160 28475, 040 595 6068