Valtaosa radion toimilupahakemuksista valtioneuvoston ratkaistaviksi

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 15.10.2018 14.25
Uutinen
Vanha radio (Kuva: Shutterstock)
Vanha radio (Kuva: Shutterstock)

Viestintävirasto on siirtänyt lähes 80 radion ohjelmistotoimilupahakemusta valtioneuvoston ratkaistavaksi. Kyseiset hakemukset koskevat taajuuskokonaisuuksia, joille oli enemmän kuin yksi hakija.

Heinäkuussa päättyneellä hakukierroksella olivat haettavina kaikki analogisen radiotoiminnan ohjelmistotoimiluvat tammikuussa 2020 alkavalle kymmenvuotiselle toimilupakaudelle. Toimilupia oli haettavana yhteensä 95. Taajuuskokonaisuuksista 55:n osalta syntyi niukkuustilanne eli hakijoita oli useita.

Viestintävirasto myöntää itse toimiluvat niille taajuuskokonaisuuksille, joilla hakijoita on vain yksi. Jos taajuuskokonaisuutta on hakenut useampi toimija, ohjelmistotoimilupapäätökset siirretään valtioneuvostolle.