Vaikutusten arviointi tukee hyvää suunnittelua

Julkaisuajankohta 11.1.2021 6.00
Kolumni
Tuire Valkonen ja Niko-Matti Ronikonmäki (Kuvat: Suvi-Tuuli Kankaanpää Keksi / LVM)

Uuden vuoden alkaessa on hyvä hetki pysähtyä ja katsahtaa taaksepäin - mitä on tehty ja opittu?

Meillä vuosi 2020 vierähti Suomen ensimmäisen valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman (Liikenne12) vaikutusten arvioinnin parissa. Itse asiassa jo vuonna 2019 alkanut työ on ollut inspiroivaa, opettavaista ja ajatuksia herättävää. Tavoitteena on tarjota Suomen kansalaisille ja elinkeinoelämälle laadukas, hyvinvointia tukeva liikennejärjestelmä.

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Tämä sanonta pätee erinomaisesti myös vaikutusten arviointiin. Huolella suunniteltu Liikenne12-arviointiohjelma ja lausuntokierroksen tuottamat runsaat evästykset antoivat hyvät lähtökohdat vaikutusarviointiin.

Suunnitelman vaikutuksia on arvioitu laajan arviointikehikon sekä viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (200/2005, SOVA-laki) mukaisesti.

Vaikutusten arviointiohjelmassa kuvataan liikennejärjestelmäsuunnitelman ja sen vaikutusten arvioinnin lähtökohdat ja kohteet, tavoitteet ja valmisteluun liittyvä vuorovaikutus. Ohjelma julkaistiin marraskuussa 2019.

Vuoden 2020 aikana suunnitelman valmistelu rytmitettiin niin, että vaikutusten arviointi tuki suunnitelmaversioiden valmistelua. Sekä toimenpiteiden että niiden yhteisvaikutukset arvioitiin. Suunnitelman vaiheittainen valmistelutapa mahdollisti myös arvioinnin kehittämisen prosessin kuluessa.

Yhteistyö on viisauden alku ja juuri -sanonta kuvaa erinomaisesti yhdessä oppimisen voimaa tässä työssä. Laaja joukko arvioinnin ammattilaisia osallistui valmisteluun. Jatkossakin on tärkeää kehittää arvioinnin käytäntöjä yhdessä eri toimijoiden kanssa sekä edistää yhdessä oppimisen kulttuuria.

Tietoon pohjautuvan päätöksenteon edistäminen on yksi hallituskauden läpileikkaavista tavoitteista. Vaikutusten arvioinnin tehtävä on parantaa suunnitteluratkaisujen läpinäkyvyyttä ja lisätä päätöksenteon hyväksyttävyyttä. Lisäksi tarvitsemme akateemista tutkimustietoa ja haluamme tiivistää yhteistyötä tutkijoiden kanssa. Ei oppi ojaan kaada eikä tieto tieltä työnnä!

Ensimmäisen valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman vaikutusten arviointi perustui laadullisiin menetelmiin. Arvioinnissa on kirjattu selkeästi arvioinnin kohteet, vaikutusmekanismit ja päättelyketjut.

Pitkän aikavälin tavoitteena on, että yhdenmukaista määrällistä arviointitietoa on saatavilla koko suunnitteluprosessin ajan, ja että arviointeja tuotetaan alati enemmän määrällisin tiedoin. Se edellyttää muun muassa valtakunnallisen liikenne-ennustemallijärjestelmän rakentamista.

Valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnittelusta muodostuu jatkuva prosessi, mikä tekee Suomen liikennejärjestelmän kehityksestä ennakoitavampaa ja vaikuttavampaa. Toistuva prosessi mahdollistaa suunnittelun, arvioinnin ja vuorovaikutuksen menetelmien kehittämisen. Parhaimmillaan se johtaa seuraavilla suunnittelukierroksilla entistä parempiin käytäntöihin, menetelmiin ja lopputulokseen.

Tähän mennessä tehty työ on osoittanut, että kannattaa olla kunnianhimoinen ja uskaltaa asettaa tavoitteet korkealle. Tämä olkoon johtoajatuksena vaikutusten arvioinnin kehittämisessä nyt ja tulevaisuudessa.

Tuire Valkonen ja Niko-Matti Ronikonmäki
Tuire Valkonen on erityisasiantuntija liikenne- ja viestintäministeriön verkko-osaston ilmasto- ja ympäristöyksikössä. Niko-Matti Ronikonmäki on johtava asiantuntija konserniohjausosaston talouskehitysyksikössä.

2021 Blogit Blogit 2021