Vaikutamme EU:ssa aktiivisesti ja ratkaisuja esittäen

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 27.3.2024 9.04
Kolumni
Kansainvälisten asioiden johtaja Silja Pasanen.
Kansainvälisten asioiden johtaja Silja Pasanen (Kuva: Keksi/LVM)

Maailma on ollut viime vuosina voimakkaassa muutoksessa, ja se näkyy myös liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla. Toimintaympäristöämme määrittää globaali keskinäisriippuvuus, teknologioiden kehityskulut sekä ilmastonmuutos. Teknologian nopea kehitys luo maailmaan uutta valtaa ja vastuuta. Huoltovarmuus ja varautuminen korostuvat digitaalisten ja fyysisten kriittisten yhteyksien ylläpidossa.

EU- ja kansainväliset asiat näkyvät kaikkien ministeriömme asiantuntijoiden työssä. Vaikutamme kahdenvälisesti, EU:ssa ja kansainvälisissä järjestöissä aktiivisesti ja ratkaisuja esittäen. Panostamme Pohjoismaiseen yhteistyöhön liikennejärjestelmäsuunnittelussa sekä valmius- ja varautumisasioissa.

Ministeriön kansainvälistä ja EU-yhteistyötä ohjaa konsernistrategia. Strategiassa kerromme hallinnonalamme yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet. Ne keskittyvät digitalisaatioon, tulevaisuuden liikennejärjestelmään, liikennepalveluihin ja Suomen kilpailukykyyn ja saavutettavuuteen. Kansainvälinen vaikuttamisemme nojaa samoihin teemoihin.

Osana ennakkovaikuttamista tulevan komission viisivuotisohjelmaan julkaisimme kolme vaikuttamispaperia: 
-    1) tulevaisuudenkestävä eurooppalainen liikennejärjestelmä
-    2) digisääntelyn supervallasta digikasvun supervallaksi 
-    3) EU:n globaalin teknologiajohtajuuden vahvistaminen

Tulevaisuudenkestävä eurooppalainen liikennejärjestelmä rakennetaan digitaalisen ja puhtaan siirtymän avulla. Digitaalista siirtymää edistetään panostamalla infrastruktuuriin, datan hyödyntämiseen ja liikenteen palvelujen kehittämiseen. Puhdasta siirtymää edistetään ensi sijassa EU:n 55-valmiuspaketin toimeenpanolla sekä EU:n tulevilla ilmastotavoitteilla. 

Euroopan unionin sääntelyvaltaa on muutettava aktiivisemmin digitaaliseksi kasvuksi. Tämä edellyttää EU:n budjetoinnin, politiikan välineiden ja sääntelyn parempaa koordinointia. Seuraavan komission olisi keskityttävä viimeaikaisen sääntelyn tehokkaaseen toimeenpanoon ja vuoteen 2030 asetettujen digitavoitteiden toteuttamiseen.

EU:n tulee varmistaa, että uusia teknologioita koskevat kansainväliset standardit ja normit tukevat paremmin Euroopan kilpailukykyä. Niiden on oltava myös eurooppalaisten arvojen mukaisia: ihmiskeskeisiä ja ihmisoikeuksiin perustuvia. Euroopan unionin täytyy edistää turvallisia yhteyksiä, datainfraa ja digitaalisia palveluja luotettavien teknologioiden ja toimittajien avulla kaikkialla maailmassa. 

Kansainvälisellä yhteistyöllä ja kumppanuuksilla EU:n tulee voimakkaammin edistää eurooppalaisia ratkaisuja ja investointeja maailmanlaajuisesti. Jotta tämä onnistuisi, EU tarvitsee yhtenäisempää ääntä kansainvälisillä areenoilla.

Aktiivisella EU- ja kansainvälisellä yhteistyöllä rakennamme ministeriössä turvallisempaa ja kestävämpää yhteiskuntaa nopeasti muuttuvassa maailmassa. 

Silja Pasanen
kansainvälisten asioiden johtaja