Vaihtoehtoiset polttoaineet esillä liikenneneuvostossa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 4.12.2013 9.52
Uutinen

Euroopan unionin liikenneministerineuvosto käsittelee 5.12. kokouksessaan esitystä, jolla edistettäisiin vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöä. Tavoitteena on EU:n öljyriippuvuuden ja päästöjen vähentäminen.

Ehdotukseen sisältyy vaatimuksia sähkön, vedyn, nesteytetyn maakaasun ja paineistetun maakaasun jakeluverkoston luomiseksi. Direktiivissä määrätään myös polttoaineiden jakelua koskevista standardeista.

Komission alkuperäiseen ehdotukseen nähden vaatimustasoa on merkittävästi laskettu neuvoston valmisteluelimissä. Jäsenmaiden enemmistö haluaisi itse päättää polttoaineiden jakelun kattavuudesta ja polttoaineiden saatavuudesta.

Suomi tukee vahvasti komission pyrkimystä yhtenäisen ja kattavan vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelun järjestämiseksi Euroopassa. Yksikään jäsenmaa ei voi ottaa käyttöön uusia polttoaineita käyttävää kalustoa ja ajoneuvoja, jos polttoaineen saatavuus rajoittuu vain yhteen maahan.

Jakelun on oltava kattavasti järjestetty Euroopan pääverkoilla. Euroopan laajuinen jakeluverkko on tarpeen erityisesti nesteytetyn maakaasun käytön ja sähköisen liikenteen edistämiseksi. Riittävän selvä ja tavoitteellinen päätös jäsenmaiden sitoumuksista on tarpeen myös investointien käynnistämiseksi.

Jäsenmailla on yhteinen näkemys sellaisesta sähköautojen latausmallista, joka mahdollistaisi yhteiskäyttöisen latausasemaverkoston rakentamisen Eurooppaan. Sähköisen liikenteen katsotaan vauhdittavan myös tietoliikenteen hyödyntämistä liikenteessä ja ajoneuvoissa.

Ministerineuvostossa kuullaan myös tilannekatsaus lentomatkustajien oikeuksia selventävän lainsäädäntöhankkeen tilanteesta. Tavoitteena on parantaa lentomatkustajien oikeuksien niin, että samalla otetaan huomioon nykysääntelyä paremmin lentoyhtiöiden taloudellinen tilanne.

Neuvostossa kuullaan myös puheenjohtajan tilannekatsaus siitä, miten Euroopan rautatievirastoa tehtävien muuttamista koskeva asetusehdotus käsittely on edennyt.

Komissio informoi ministerineuvostoa lentoliikenteen päästökaupan tämän hetken tilanteesta.