Vähärikkisen polttoaineen kustannusvaikutukset selvitykseen

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 7.10.2008 13.37
Tiedote

Liikenne- ja viestintäministeriö ja merenkulkualan toimijat käynnistävät selvityksen siitä, minkälaisia vaikutuksia merenkulussa käytettävän polttoaineen rikkipitoisuuden alentamisella on logistisiin kustannuksiin.

Selvitystyössä on mukana ministeriön lisäksi mm. Elinkeinoelämän keskusliitto ja Suomen Varustamot. Selvitystä käsitellään merenkulun neuvottelukunnassa. Selvitys on tarkoitus teettää riippumattomalla taholla. Kustannusarvioita päivitetään jatkuvasti vuoteen 2015 saakka.

Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n on tarkoitus hyväksyä lopullisesti tämän viikon lopulla uudet rajoitukset merenkulun alusliikenteen rikki- ja typpipäästöihin. Erityisalueilla, joihin Itämeri kuuluu, on sallittu rikkipitoisuuden enimmäisraja vuoden 2015 jälkeen 0,1 prosenttia. Uusia määräyksiä pidetään Itämeren ekologisen hyvinvoinnin kannalta erittäin merkittävinä.

Suomi on ilmaissut IMO:n kokouksen yhteydessä pidetyssä EU-valtioiden neuvottelussa huolensa uusien määräysten taloudellisista vaikutuksista. Komissio on todennut selvittävänsä myös parhaillaan, miten puhtaampien polttoaineiden käyttö vaikuttaa logistisiin kustannuksiin EU:n alueella. Komissio selvittää erikseen, mitä vaikutuksia uusilla säännöksillä on öljynjalostamoiden toimintaan, polttoainekustannuksiin ja markkinoihin.

Meriliikenteessä käytettävien polttoaineiden rikkipitoisuutta koskevat kysymykset kuuluvat EU:n toimivaltaan. EU:n yhteinen linja IMO:n neuvotteluissa on ollut, että meriliikenteessä käytettyjen polttoaineiden rikkipitoisuus erityisalueilla on laskettava 0,1 prosenttiin vuoteen 2015 mennessä. Tämän taustalla on mm. EU:n meriliikenteen rikkidirektiivi, jonka mukaan alusten on käytettävä EU-satamissa rikkipitoisuudeltaan 0,1 prosenttista polttoainetta vuoden 2010 alusta alkaen.

Lisätietoja: erityisavustaja Kari Jääskeläinen, puh. (09) 160 28325, ylijohtaja Juhani Tervala, puh. (09) 160 28482, kansainvälisten asioiden neuvos Minna Kivimäki, puh. (09) 160 28013