Tieliikennelaki ajan tasalle

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 13.6.2013 12.16
Tiedote

Liikenne- ja viestintäministeriö aloittaa tieliikennelain kokonaisuudistushankkeen. Hankkeen aikana arvioidaan tieliikennelain ja siihen liittyvien lakien ja asetusten sisältö ja annetaan esitykset uusista säädöksistä.

Hankkeen arvioidaan kestävän pari vuotta. Tarkoitus on, että tieliikennelakia koskevat hallituksen esitykset olisivat valmiit eduskunnan käsiteltäviksi vuoden 2015 loppuun mennessä.

Hankkeen tavoitteena on luoda uusi tieliikennettä koskeva laadukas säädöskokonaisuus, joka huomioi nykyistä paremmin liikenneturvallisuuden ja kansalaisten oikeusturvan sekä uudistaa liikennerikkomuksia ja -rikoksia koskevan rangaistusjärjestelmän. Tarkoituksena on myös säästää viranomaisten resursseja yksinkertaistamalla menettelytapoja. Lisäksi tavoitteena on, että uusi laki pysyisi nykyistä paremmin ajan tasalla ajoneuvojen teknisen kehityksen ja muun muassa älyliikenteen kehityksen suhteen.

Voimassa oleva tieliikennelaki on vuodelta 1981 ja sitä täydentävä tieliikenneasetus vuodelta 1982. Laki sisältää laajoja säädöskokonaisuuksia, joissa määrätään esimerkiksi liikennesäännöistä, kevyestä liikenteestä ja ajoneuvon käytöstä tiellä sekä liikenteen valvonnasta ja liikennerikkomuksista. Tieliikenneasetus puolestaan sisältää määräykset esimerkiksi liikennemerkeistä. Tieliikennelakiin liittyy kaiken kaikkiaan 45 muuta lakia tai alemman asteista säädöstä.

Lain kokonaisuudistus on tarpeellinen, sillä tieliikennettä koskeviin säädöksiin on vuosien varrella tehty useita muutoksia tai niitä on kumottu. Lisäksi säädökset ovat uuden perustuslain valossa osin vanhentuneita.

Kolmekymmentä vuotta vanha laki ei myöskään vastaa Suomen nykyistä liikennejärjestelmää tai yhteiskunnan tarpeita sen kehittämiseksi. Elinkeinoelämän ja kansalaisten liikkumisen ja kuljettamisen tarpeet, ajoneuvoteknologian kehitys ja kestävän kehityksen vaatimukset luovat tilanteita, joita nykyisellä lailla on hankala ohjata tai ratkaista.

Tieliikennelain kokonaisuudistushanke käynnistettiin 13. kesäkuuta 2013 liikenne- ja ministeriössä pidetyllä sidosryhmäseminaarilla. Hankkeen sisältötyö käynnistyy syyskuussa 2013. Hankkeen valmistelu tapahtuu avoimesti ja mahdollisimman laajasti sidosryhmiä, asiantuntijoita ja kansalaisia kuullen.

Lisätietoja

hallitusneuvos Silja Ruokola, p. 0295 34 2367, 040 580 0894
liikenneneuvos Kimmo Kiiski, p. 0295 34 2304, 050 539 5346