Väärin pysäköidyt ja hylätyt romuautot nopeammin pois kaduilta

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 10.10.2007 11.11
Tiedote
Hylätyt romuautot halutaan tehokkaasti pois kaduilta ja luonnosta. Väärin pysäköityjen autojen viemistä ajoneuvojen siirtokeskukseen on tarkoitus nopeuttaa. Siirrettyjä autoja säilytettäisiin vain yksi kuukausi.

Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee sisäasiainministeriön ja ympäristöministeriön kanssa lakia ajoneuvojen siirtämisestä. Valmistelevassa työryhmässä ovat mukana myös Suomen Kuntaliitto, poliisi ja Tiehallinto. Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja lakiluonnoksesta 9. marraskuuta mennessä.

Viranomainen voisi viedä väärin pysäköidyn tai onnettomuudessa vahingoittuneen auton siirtokeskukseen kahden vuorokauden kuluttua virheellisen pysäköinnin alkamisesta tai onnettomuudesta. Nykyään laissa ei ole mainintaa siirtoajasta. Jos auto on vaaraksi liikenneturvallisuudelle, se pitää siirtää viipymättä.

Tien käyttöä, puhtaanapitoa tai korjausta haittaava auto voitaisiin edelleen siirtää ns. lähisiirtona. Lähisiirto tarkoittaa, että auto siirretään sijaintipaikan välittömään läheisyyteen.

Siirroista pitää ilmoittaa auton omistajalle tai haltijalle. Jos siirtokeskukseen vietyä autoa ei noudeta 30 päivän kuluessa, auto voi siirtyä kunnalle. Nykyään autoja säilytetään kolme kuukautta.

Hylätyn romuajoneuvon voisi siirtää seitsemän päivän kuluttua autoon kiinnitetyn tai omistajalle tehdyn siirtokehotuksen jälkeen. Tämän jälkeen romuauto voidaan toimittaa suoraan romutettavaksi. Nykyään osaa hylätyistä romuautoistakin säilytetään kolme kuukautta. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos auto on poltettu tai muuten vaaraksi luonnolle tai ihmisille.

Lailla selkeytettäisiin kunnan, poliisin ja Tiehallinnon tehtäviä. Kunta vastaisi siirroista kaduilla ja Tiehallinto maanteillä. Poliisi vastaisi jatkossa vain järjestyksen ja liikenneturvallisuuden ylläpidosta. Kunta olisi velvollinen siirtämään hylätyn romuauton.

Kunnan velvollisuus romuautojen siirrosta ei ulottuisi yksityisille piha- tai varastoalueille. Niistä kunta voisi siirtää hylätyn romuauton vain yksityisen alueen haltijan pyynnöstä.

Lakiluonnoksessa ehdotetaan nykykäytännön mukaan, että ajoneuvon omistajan tulisi korvata siirtämisestä, säilyttämisestä ja hallinnoinnista aiheutuneet kustannukset.

Esimerkiksi Helsingissä siirretään vuosittain noin 13 000 ajoneuvoa, näistä suurin osa lähisiirtona. Syynä on usein haitta puhtaanapidolle. Helsingin ajoneuvojen siirtokeskukseen tuodaan vuodessa noin 1000 autoa. Näistä vain noin 100 noudetaan.

Kunnat siirtävät vuosittain arviolta 10 000 romuajoneuvoa käsittelypisteisiin. Kustannukset talteenotosta jäävät usein kunnan maksettaviksi.


Lisätietoja:
hallitusneuvos Kaisa Leena Välipirtti, puh. (09) 160 28483 tai 040 763 1479