Uusi katsastuslupalaki lisäisi kilpailua ja palvelutarjontaa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 6.6.2012 13.11
Uutinen

Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt lausunnolle esityksen uudeksi katsastuslupalaiksi. Esityksen tarkoituksena on lisätä katsastusalan kilpailua ja katsastuspalvelujen saatavuutta sekä hillitä hintojen nousua.

Esityksen lausuntoaika päättyy 24.8.2012.

Ministeriön ehdotuksen mukaan, alan kilpailua lisättäisiin helpottamalla katsastusluvan saamista. Katsastusluvan saannin tiukkoja riippumattomuusvaatimuksia lievennettäisiin, mikä antaisi myös kaupallisille toimijoille kuten autoliikkeille ja korjaamoille mahdollisuuden saada määräaikaiskatsastuksiin toimilupia. Vastaavasti katsastustoimipaikat voisivat laajentaa toimintaansa myös huolto- ja korjaustöihin.

Korjaamoiden ja katsastusyritysten yhteistyö lisäisi katsastuspalveluiden tarjontaa ja vaikuttaisi suotuisasti katsastuksen hintoihin.

Esitys uudeksi katsastuslupalaiksi antaisi myös mahdollisuuden perustaa pelkästään kevyiden tai raskaiden ajoneuvojen katsastustoimipaikkoja. Näin mahdollistettaisiin erilaisten toimipaikkojen sijoittuminen alueellisen kysynnän mukaan.

Esityksessä tehostettaisiin katsastustoiminnan valvontaa. Liikenteen turvallisuusvirastolle annettaisiin entistä laajemmat mahdollisuudet valvoa katsastustoimintaa muun muassa suorittamalla toimipaikoilla vasta katsastettujen autojen tarkastuksia. Lakiesityksen voimaantuloaikataululla varattaisiin Liikenteen turvallisuusvirastolle vuoden 2014 alkuun asti aikaa kehittää katsastustoiminnan valvontaa ja varautua valvontatoimien tehostamiseen.