Uusi Ajoneuvofoorumi selkeyttää sääntelyä

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 19.1.2010 13.03
Tiedote

Liikenne- ja viestintäministeriön ensimmäinen ajoneuvostrategia antaa kokonaiskuvan ministeriön vastuulla olevasta ajoneuvoja koskevasta sääntelystä ja esittää toimintamallin ajoneuvotekniikkaa koskevien menettelytapojen ja eri toimijoiden roolien selkeyttämiseen.

Strategiassa on myös esitetty ajoneuvosektorin tulevan toiminnan keskeiset painopisteet konkreettisiksi tavoitteiksi ja toimenpiteiksi purettuna. Ajoneuvot 2015 -strategia julkistettiin 19. tammikuuta 2010.


Kansallinen yhteistyö lisää
kansainvälisiä vaikutusmahdollisuuksia

Ajoneuvotekniikkaa koskeva sääntely perustuu pitkälti kansainvälisiin säädöksiin, jotka voivat edetä nopealla aikataululla. Liikenne- ja viestintäministeriö esittää ajoneuvostrategiassaan toimintamallin, joka selkeyttää ja nopeuttaa kansallisia menettelytapoja ja eri toimijoiden rooleja.

Toimintamallin suunnitteleva ja valmisteleva osa on Ajoneuvofoorumi, joka koostuu ajoneuvohallinnon ja toimialan asiantuntijoista. Ministeriöt ja eduskunta puolestaan muodostavat valmistelun pohjalta Suomen kannan, käyvät lopulliset kansainväliset neuvottelut ja vievät lopputuloksen Suomen lainsäädäntöön.

Yhteistyö on edellytys liikennepoliittisten tavoitteiden toteutumiselle: luoda kilpailukykyinen ympäristö liikkumisen ja kuljetustarpeiden täyttämiseksi sekä parantaa suomalaista ajoneuvokantaa vaatimukset ja tekninen kehitys huomioiden.

Suomessa ajoneuvolainsäädäntö on usean hallinnonalan yhteistyötä. Liikenne- ja viestintäministeriö vastaa pääosin ajoneuvojen rakennetta, varusteita ja kuormaamista koskevasta lainsäädännöstä sekä katsastukseen ja rekisteröintiin liittyvistä säädöksistä ja kansainvälistä päätöksentekoa koskevasta valmistelusta.

Ajoneuvoja koskevat EU:n direktiivit ja asetukset hyväksytään kuitenkin EU:n kilpailukykyneuvostossa, jossa Suomea edustaa työ- ja elinkenoministeri. Päästöjä koskevat asiat päätetään EU:n ympäristöministerineuvostossa.

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi vastaa ajoneuvoja koskevasta käytännön hallinnosta.

Lisätietoja

Liikenneneuvos Anneli Tanttu, p. (09) 160 28568 tai 0400 438 543
Ylitarkastaja Maria Rautavirta, p. (09) 160 28577 tai 040 718 5975
Liikenneneuvos Kari Saari, p. (09) 160 28557 tai 050 5587 461