Uudistus tuo Suomeen Merikeskuksen

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 10.12.2008 15.24
Uutinen

Eduskunta hyväksyi keskiviikkona hallituksen esityksen Merentutkimuslaitoksen toimintojen uudelleenjärjestelystä. Uudistus selkeyttää tutkimuksen organisointia ja vahvistaa laitosten roolia kansainvälisessä tutkimus- ja tiedeyhteisössä. Selkeämpi työnjako lisää myös tutkimustyön tehokkuutta. Lisäksi edellytykset meriturvallisuuspalveluiden tuotannolle paranevat.

Uudistuksessa Suomen ympäristökeskukseen perustetaan Merikeskus, johon keskitetään meriekologinen tutkimus aavalta mereltä rannikkovesille. Myös tutkimusalus Aranda siirtyy keskuksen hallintaan. Ilmatieteen laitoksen merentutkimuksen ohjelmaan keskitetään fysikaaliseen merentutkimukseen, kuten aallokkoon ja merenkorkeuteen, liittyvä palvelu - ja tutkimustoiminta.

Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan 1. tammikuuta 2009.