Uudella ajokorttilailla tavoitellaan turvallisempaa liikennettä

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 21.10.2010 14.01
Uutinen

Hallituksen esitys ajokorttilaiksi kokoaa nykyiset ajokorttisäännökset yhteen lakiin, joka sisältää säännökset kuljettajakoulutuksesta ajokortin menettämiseen. Hallitus päätti lakiesityksen antamisesta eduskunnalle 21. lokakuuta 2010.

Uusi laki muuttaisi esimerkiksi ajokorttien voimassaoloaikoja, ajokorttiluokkia ja kuljettajaopetusta. Lailla olisi vaikutuksia myös autokoulu- ja opetuslupien laajuuteen. Lisäksi ajokieltojärjestelmää tehostettaisiin lisäämällä nykyistä useampia rikkomuksia ajokieltoharkintaan.

Uudistuksessa toimeenpannaan EU:n III ajokorttidirektiivistä johtuvat muutokset suomalaisia ajokortteja koskien. Samalla täsmennetään kansallista lainsäädäntöä muun muassa kuljettajanopetuksen osalta. Uudistuksella myös toimeenpannaan EU:n palveludirektiivin edellyttämät muutokset autokoululupajärjestelmään.

Hallitus päätti lakiesityksen antamisesta eduskunnalle 21. lokakuuta 2010. Ajokorttilain on tarkoitus tulla voimaan tammikuussa 2013. Autokoululupia ja mopo-opetusta koskevat säännökset tulevat voimaan jo 1. kesäkuusta 2011.