Ulkomaankaupan logistiikan kehittämistarpeet selvitetään

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 28.10.2011 10.38
Uutinen

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut ulkopuolisista asiantuntijoista koostuvan selvitysryhmän tekemään hallitusohjelman mukaisesti kokonaisarvioinnin Suomen ulkomaankaupan pullonkauloista ja kehittämistarpeista.

Selvitysryhmään on nimetty jäseniksi Jyrki Paavola (pj), Lauri Ojala ja Antti Vehviläinen. Paavola on Oy Hacklin Ltd:n entinen toimitusjohtaja ja nykyinen hallituksen jäsen, Vehviläinen Stora Enson logistiikkajohtaja ja Ojala Turun kauppakorkeakoulun logistiikan professori.

Selvitysryhmän tulee laatia kokonaisarviointi Suomen logistisen järjestelmän kehittämisestä kansallisen kilpailukyvyn näkökulmasta. Ryhmä laatii myös selvityksen Suomen logistisen järjestelmän tehostamis- ja järkeistämismahdollisuuksista ja tekee ehdotuksen lähivuosien (2012-2015) ja keskipitkän aikavälin (2016-2022) keskeisistä toimenpiteistä logistiikan pullonkaulojen poistamiseksi ja logistisen järjestelmän tehokkuuden parantamiseksi.

Selvitysryhmän työn tulee valmistua 29.2.2012 mennessä. Ehdotus vuosien 2012-2015 keskeisistä toimenpiteistä on toimitettava ministeriöön 30.12.2011 mennessä.