Ukrainalaisten ajokorttien ja kuljettajan asiakirjojen tunnustamiseen yhdenmukaiset säännöt EU:ssa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 27.7.2022 9.23 | Julkaistu suomeksi 27.7.2022 klo 9.34
Tiedote
Bussi ja autoja tiellä (Kuva: Shutterstock)
Bussi ja autoja tiellä (Kuva: Shutterstock)

Euroopan komissio antoi 20.6.2022 säädösehdotuksen, joka mahdollistaisi Ukrainassa myönnettyjen ajokorttien ja kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyystodistuksen tunnustamisen Euroopan unionissa.

Ehdotuksen käsittely eteni EU:ssa nopeasti, ja säädös tuli voimaan kiireellisenä 27.7.2022.

Säädöksellä yhdenmukaistetaan sääntöjä, jotka koskevat Ukrainan myöntämien voimassa olevien ajokorttien ja kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyystodistusten tunnustamista Euroopan unionin alueella niiden henkilöiden osalta, jotka saavat tilapäistä suojelua tai kansallisen lainsäädännön mukaista riittävää suojelua niin kauan kuin tilapäinen suojelu kestää.

Säädöksen myötä Ukrainan myöntämien ajokorttien tunnustaminen on mahdollista myös niissä EU:n jäsenvaltioissa, jotka eivät ole ratifioineet Wienin tieliikennesopimusta.

Lisäksi säädös mahdollistaa tilapäistä suojelua tai kansallisen lainsäädännön mukaista riittävää suojelua saavien henkilöiden kuorma- tai linja-auton kuljettajan ammatillista pätevyyttä osoittavien todistusten hyväksymisen.

Asetus ei tuo merkittäviä muutoksia Suomessa ukrainalaisten ajokorttien tunnustamiseen ja kansallisesti jo käytössä oleviin poikkeuksiin ajokorttien osalta. Ajokorttien tunnustamista koskevat toimet voidaan ottaa kansallisesti käyttöön ilman säädösmuutoksia.

Kuorma- ja linja-autonkuljettajan ammattipätevyyden tunnustamisen ehtona oleva lisäkoulutus saattaa edellyttää säädösmuutosta liikenteen palveluista annettuun lakiin.

Säädös helpottaa ukrainalaisten vapaata liikkumista Euroopan unionissa. Säädös keventää huomattavasti jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten taakkaa, sillä muutoin ne voisivat joutua vaihtamaan miljoonia ukrainalaisia ajokortteja.

Säädöksen kiireellisyydestä johtuen valtioneuvosto toimitti asiasta eduskunnalle E-kirjeen 6.7.2022. Viranomaiset selvittävät yhteistyössä säädöksen vaikutuksia ja mahdollisesti tarvittavia lakimuutoksia. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom kerää asetuksen toimeenpanoon liittyviä kysymyksiä ja ohjeistaa sitä koskevista käytännöistä mahdollisimman pian.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Monika Mutanen, p. 0295 342 204