Työryhmät pohtimaan IP-televisiota ja NFC-teknologiaa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 16.12.2009 13.06
Tiedote

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut kaksi työryhmää selvittämään tulevaisuuden teknologioiden edistämistä.

Internet-pohjaisen television eli IP-television edistämistä pohtivan työryhmän tehtävänä on luoda näkyvyyttä jo käynnistetyille IPTV-palveluille ja selvittää, mitkä asiat estävät IP-television yleistymistä.

Ryhmän tulee ehdottaa tarvittaessa konkreettisia ratkaisuja esteiden poistamiseksi. Lisäksi ryhmän tulee luoda edellytykset yhteisen ja helposti saavutettavan tarjonnan avaamiselle.

Toisen työryhmän tehtävänä on selvittää, miten NFC-teknologian käyttöönottoa voitaisiin vauhdittaa. Ryhmä käsittelee asiaa myös lainsäädännön näkökulmasta.

Near Field Communication (NFC) on lyhyen kantaman langaton teknologia. Sen avulla käyttäjä voi esimerkiksi matkapuhelimella maksupäätettä koskettaen maksaa ostoksensa tai yhdistää helposti erilaisia laitteita.

NFC-teknologia on vasta yleistymässä. Sillä voisi olla runsaasti erilaisia sovellusmahdollisuuksia esimerkiksi maksamisessa, joukkoliikenteen lipuissa, tunnistautumisessa, kanta-asiakasohjelmissa, laitteiden toiminnallisessa yhdistämisessä, erilaisissa informaatiopalveluissa ja sosiaalisessa mediassa.

Tulevaisuudessa NFC-lukijalaitteen uskotaan olevan vakiovarusteena kaikissa matkapuhelimissa.

IP-televisiotyöryhmää johtaa viestintäneuvos Antti Kohtala ja NFC-työryhmää lainsäädäntöneuvos Laura Vilkkonen.

Molempien työryhmien on määrä saada työnsä valmiiksi joulukuussa 2010. Väliraporttien määräaika on kesäkuun 2010 lopussa.


Lisätietoja

viestintäneuvos Antti Kohtala, puh. (09) 160 28392
lainsäädäntöneuvos Laura Vilkkonen, puh. (09) 160 28391