Työryhmältä lääkkeitä matalaenergiatalojen kuuluvuusongelmiin

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 1.10.2013 13.16
Tiedote

Eräissä uusissa matalaenergiataloissa on havaittu, että puhelut pätkivät eikä langaton netti toimi. Yhdeksi syyksi arvioidaan uudet energiatehokkaammat rakenteet ja rakenneratkaisut, jotka haittaavat radiosignaaleiden kulkua sisätiloihin.

Ratkaisuja kuuluvuusongelmiin on haettu liikenne- ja viestintäministeriön työryhmässä, jossa olivat edustettuina ympäristöministeriö, viestintä- ja rakennusalan viranomaiset, telealan yritykset sekä rakennusalan asiantuntijat.

Työryhmä luovutti loppuraporttinsa asunto- ja viestintäministeri Pia Viitaselle 1. lokakuuta 2013.

Raportissa arvioidaan erilaisia radio- ja rakennusteknisiä ratkaisumalleja, joiden avulla matkaviestinverkon kuuluvuusongelmia voidaan ehkäistä uudis- ja korjausrakentamisessa.

Ongelmien ratkaisemiseen ei ole vain yhtä tapaa, vaan kuhunkin tilanteeseen on löydettävä parhaiten sopivat ja kustannustehokkaimmat ratkaisuvaihtoehdot. Työryhmä korostaa raportissaan ennakointia.

Ministeri Viitanen muistuttaa kuuluvuusongelmien koskevan yhä useampia ihmisiä sitä mukaa, kun matalaenergiatalot lisääntyvät uudis- ja korjausrakentamisen myötä. Siksi ratkaisujen löytämisellä on kiire.

EU edellyttää, että uudisrakentamisessa siirrytään vuoden 2020 jälkeen lähes nollaenergiatalojen rakentamiseen.

- Keskeistä on se, että tieto sekä ongelmista että niiden ratkaisuista leviää tehokkaasti suunnittelijoille, rakentajille, telealalle, viranomaisille ja kuluttajille. Ongelmien korjaaminen jälkeenpäin on aina hankalampaa ja kalliimpaa, Viitanen toteaa.

- Matkaviestinyhteyksien toimivuus on nykypäivänä perustarve. Lisäksi matkaviestinliikenne rakennusten sisätiloissa kasvaa jatkuvasti erilaisten päätelaitteiden lisääntymisen myötä. Siksi toivon, että työryhmän esitykset ja suositukset tuottavat pian konkreettisia tuloksia, Viitanen sanoo.

Lyhyellä aikavälillä yksi työryhmän toimenpidesuosituksista on ns. radiosignaalin kuuluvuusarvon (RF) määrittely yleisemmille rakennusmateriaaleille. RF-luku on konkreettinen työkalu, jonka avulla kuuluvuusongelmien todennäköisyys voitaisiin arvioida jo rakennusta suunniteltaessa. Ongelmat voitaisiin sen myötä ehkäistä esimerkiksi sopivilla rakennusmateriaalivalinnoilla tai radiosignaalin läpäisevillä RF-aukoilla rakennuksen seinässä.

Lisäksi suositellaan kotitukiasemaratkaisujen kehittämistä sekä varautumista matkaviestinkäyttöön sopivien talokohtaisten sisäverkkojen kaapelointiin.

Pidemmän aikavälin toimenpiteiksi työryhmä suosittelee muun muassa laillisten pientoistinten käyttöönoton edistämistä.

Tällä hetkellä pienet toistimet ja aktiiviset antennivahvistimet ovat Suomessa kiellettyjä, sillä niitä ei ole tarkoitettu kuluttajakäyttöön ja siksi ne aiheuttavat huomattavaa häiriötä muulle matkaviestinliikenteelle.

Työryhmä katsoo, että edullisia, kuluttajakäyttöön suunnattuja toistimia tulisi kehittää ja tuoda markkinoille. Jos asiassa tarvitaan lainmuutosta, tulisi uusi lainsäädäntö valmistella mahdollisimman avoimesti.

- Radiosignaalien kuuluvuus on tärkeä osa yhdyskunnan ja asumisen hyviä puitteita. Tämä koskee niin asumista, liikkumista kuin palveluita. Nyt tehty työ osoittaa, että osaamista tulee - ja voidaan - tässä suhteessa kehittää niin rakennusten kuin asiaan liittyvien teknologioiden osalta, Viitanen korostaa.

Lisätietoja

Viestintämarkkinat-yksikön päällikkö Olli-Pekka Rantala, p. 0295 34 2585
ylitarkastaja Sini Wirén, p. 0295 34 2532