Työryhmä: VR-konserniin osakeyhtiö vastaamaan liikenteenohjauksesta

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 3.10.2006 13.20
Tiedote
Rautatieliikenteen liikenteenohjaus halutaan siirtää VR Oy:ltä uudelle osakeyhtiölle, joka perustettaisiin VR-konsernin alaisuuteen.

Asiaa on selvitetty, koska rautateiden kansallinen tavaraliikenne avautuu kilpailulle ensi vuoden alusta. Kilpailun avautumisen myötä rataverkolle voi tulla useita liikenteenharjoittajia.

Liikenne- ja viestintäministeriön työryhmä katsoo, että tasapuolisuuden ja läpinäkyvyyden vuoksi liikenteenohjaus pitäisi siirtää pois VR Osakeyhtiöstä. Se on nykyään ainoa liikenteenharjoittaja Suomen rautateillä.

Osakeyhtiön hallitus ja yhtiöjärjestys muodostettaisiin sellaisiksi, että ne takaisivat rautatieyritysten tasapuolisen kohtelun ja liikenteenohjauksen riippumattomuuden. Myöhemmin järjestelyn riittävyyttä voidaan arvioida uudelleen.

Osakeyhtiön perustamisen kustannukset jäisivät vähäisiksi. Liikenteenohjaus maksaa vuosittain noin 30 miljoonaa euroa. Liikenteenohjaus on osa radanpitoa eli viranomaistehtävä, ja rataverkosta vastaava Ratahallintokeskus on toistaiseksi ostanut liikenteenohjauspalvelut VR Oy:ltä.

Työryhmä esittää, että vastuu liikenteenohjausjärjestelmästä siirrettäisiin osakeyhtiölle viimeistään vuoden 2007 lopulla.

VR Oy:ssä liikenteenohjauksessa työskentelee yli 500 henkeä. Uuden osakeyhtiön perustaminen ei vaikuttaisi heidän asemaansa välittömästi, koska he siirtyisivät yhtiöstä toiseen saman konsernin sisällä.

VR Oy:n edustajat jättivät mietintöön eriävän mielipiteen. He esittivät, että liikenteenohjausta jatkettaisiin toistaiseksi nykymallilla, kunnes rataverkolla toimii "vähäistä suurempi määrä" liikenteenharjoittajia.

Työryhmä jätti ehdotuksensa ministeriölle 3. lokakuuta. Ryhmässä olivat edustettuina ministeriön lisäksi Ratahallintokeskus, valtiovarainministeriö, VR Osakeyhtiö, Rautatievirkamiesliitto ja Rautatieläisten liitto. Ministeriö lähettää mietinnön lausuntokierrokselle, joka kestää marraskuun loppuun.

Kansallisen tavaraliikenteen avautumisen takia on perustettu myös työryhmä selvittämään rautatieliikenteen koulutuksen mahdollista uudelleenjärjestämistä. Työryhmän toimikausi päättyy 22. joulukuuta.


Lisätietoja:
työryhmän pj. Tuomo Suvanto, puh. (09) 160 28551 tai 040 777 8127
valtiosihteeri Perttu Puro, puh. (09) 160 28325 tai 040 779 3436