Työryhmä valmistelemaan datasäädöksen kansallista toimeenpanoa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 30.10.2023 13.12
Tiedote
Henkilö solmii kengännauhoja älykello ranteessa. (Kuva: Mika Pakarinen, Keksi/LVM)

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan datasäädöksen kansallista toimeenpanoa. Työssä keskitytään erityisesti säädöksen viranomaisvalvonnan järjestämiseen Suomessa.

Euroopan parlamentti ja unionin neuvosto pääsivät alustavaan yhteisymmärrykseen EU:n datasäädöksen (Data Act) sisällöstä 27.6.2023.

EU:n datasäädöksen tavoitteena on edistää datan oikeudenmukaista jakautumista datatalouden toimijoiden kesken sekä uusien, innovatiivisten verkkoon liitettyjen tuotteiden tai niihin liittyvien palvelujen kehittämistä ja innovointia jälkimarkkinoilla.

Ehdotus on osa Euroopan komission vuoden 2020 datastrategiaa ja sen tarkoituksena on datalähtöisen eurooppalaisen sisämarkkinan edistäminen. Kyseessä on horisontaalinen säädös, joka asettaa perussäännöt kaikille dataa hyödyntäville sektoreille.

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut viranomaisista koostuvan työryhmän valmistelemaan EU:n datasäädöksen kansallista täytäntöönpanoa. Työryhmä tulee keskittymään työssään erityisesti datasäädöksen viranomaisvalvonnan järjestämiseen Suomessa.

Mitä seuraavaksi?

Työryhmän työ kootaan arviomuistioksi, jota hyödynnetään hallituksen esityksen laatimisessa. Valmisteluvaiheessa sidosryhmiä kuullaan esimerkiksi lausuntokierroksella. Työryhmän toimikausi kestää vuoden 2024 loppuun asti.

Datasäädöksen soveltaminen alkaa pääosin 20 kuukauden kuluttua asetuksen voimaanastumisesta. Asetuksen virallista vahvistamista odotetaan syksyn aikana, jolloin myös täytäntöönpanon määräaika täsmentyy.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Anna Aurora Wennäkoski p. 0295 342 046, [email protected]