Työryhmä: Televisiomaksu säilyy, YLEn hallintomalliin muutoksia

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 13.10.2004 10.30
Tiedote
Parlamentaarinen työryhmä esittää, että Yleisradion toimintaa rahoitetaan jatkossakin televisiomaksuilla. Yleisradion hallintomallia työryhmä muuttaisi niin, että hallintoneuvoston lisäksi Yleisradioon nimitettäisiin ulkopuolisista asiantuntijoista koostuva hallitus.

Työryhmä luovutti mietintönsä liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtaselle 13. lokakuuta.

Hallintoneuvosto päättäisi ehdotuksen mukaan Yleisradion toiminnan laajuudesta ja suunnasta sekä valvoisi, miten julkisen palvelun tehtävä Yleisradiossa toteutuu. Hallintoneuvosto valitsisi hallituksen, joka päättäisi yhtiön toiminnan järjestämisestä ja valitsisi toimitusjohtajan. Hallitukseen ei valittaisi jäseniä yhtiön toimintaa valvovista elimistä. Hallituksen jäsenet eivät saisi olla hallintoneuvoston jäseniä tai kuulua yhtiön toimivaan johtoon.

Yleisradiolla on julkisen palvelun yhtiönä velvollisuus tuoda täyden palvelun televisio- ja radio-ohjelmisto siihen liittyvine oheis- ja lisäpalveluineen jokaisen saataville yhtäläisin ehdoin. Yleisradion asema ja ohjelmatarjonta ovat työryhmän mukaan pääpiirteissään kohdallaan. Yleisradion tulee kehittää ohjelmatarjontaansa niin, että se vastaa muuttuvan yhteiskunnan ja yleisön tarpeita. Kansalaisten mahdollisuuksia yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja osallistumiseen tulee korostaa. Työryhmä ehdottaa, että lastenohjelmat ja tasa-arvo lisätään julkisen palvelun tehtäviin.

- Julkisella palvelulla on erittäin suuri merkitys suomalaiselle yhteiskunnalle. Yleisradio on koko kansan televisio ja radio. Työryhmän ehdotukset julkisen palvelun kehittämisestä ovat mielestäni juuri oikean suuntaisia, ministeri Luhtanen kertoi vastaanottaessaan mietintöä.

Julkisen palvelun tulevaisuuden haasteena on erityisesti Yleisradion talous, jota heikentää mm. kaupallisten kanavien maksamien toimilupamaksujen poistuminen digitaaliseen lähetystoimintaan siirryttäessä. Työryhmä ehdottaa, että digitaalisessa lähetystoiminnassa toimilupamaksuja ei otettaisi lainkaan käyttöön.

Työryhmä esittää, että televisiomaksua korotettaisiin myös digitaaliseen televisiotoimintaan siirtymisen jälkeen vuoteen 2010 asti vuosittain kustannustason nousua vastaavasti lisättynä yhdellä prosenttiyksiköllä. Jo aiemmin on sovittu, että televisiomaksua korotetaan vuoden 2005 alusta lähtien siihen saakka kunnes päällekkäinen analoginen ja digitaalinen toiminta loppuu.

- Ymmärrän kyllä, että televisiomaksun korotukset voivat saada katselijoilta ja kuuntelijoilta kritiikkiä. Ehdotetaanhan tässä, että ikään kuin väliaikaisesta käytännöstä tehtäisiin pysyvä. Mahdollisista korotuksista ei kuitenkaan ole vielä lopullisesti päätetty, ja päätökset jäävät joka tapauksessa seuraavalle hallituskaudelle, ministeri Luhtanen totesi.

Työryhmä pitää tärkeänä, että Yleisradion talous saadaan tasapainoon vuoteen 2008 mennessä ja että talous pysyy tasapainossa tämän jälkeenkin. Työryhmä ehdottaa, että liikenne- ja viestintäministeriö myös jatkaa vaihtoehtoisten rahoitustapojen selvittämistä.

Kaikki televisiolähetykset muuttuvat Suomessa digitaalisiksi 31.8.2007 alkaen.

Parlamentaarisen työryhmän puheenjohtaja on ohjelmajohtaja Seppo Niemelä.

Työryhmän ehdotuksia voi kommentoida valtionhallinnon Otakantaa-kansalaisfoorumissa osoitteessa www.otakantaa.fi.


Julkisen palvelun televisio- ja radiotoiminta 2010. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 59/2004. Myynti Edita Oyj, puh. 0204 5005. Tiedotusvälineille LVM:n tiedotuksesta puh. (09) 160 28332 tai [email protected].


Lisätietoja:
työryhmän puheenjohtaja, ohjelmajohtaja Seppo Niemelä, puh. (09) 160 67950
apulaisosastopäällikkö Liisa Ero, puh. (09) 160 28461, 050 555 0072
viestintäneuvos Ismo Kosonen, puh. (09) 160 28462, 050 511 6601
neuvotteleva virkamies Maaret Suomi, puh. (09) 160 28150, 040 700 5620