Työryhmä selvitti vaihtoehtoja väylämaksujärjestelmän kehittämiseksi

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 27.8.2013 16.04 | Julkaistu suomeksi 24.11.2015 klo 14.45
Tiedote

Väylämaksulainsäädännön uudistamistarpeita ja erilaisia vaihtoehtoja väylämaksujärjestelmän kehittämiseksi on tarkasteltu liikenne- ja viestintäministeriön työryhmässä.

- Väylämaksujen alentaminen voidaan toteuttaa nopeastikin, mutta työryhmän työ antaa eväitä myös maksujen isommalle remontille, joka voidaan toteuttaa myöhemmin, toteaa liikenneministeri Kyllönen.

Väylämaksun kokonaisuudistuksen valmistelu liittyy myös ministeriössä käynnissä olevaan meriliikennestrategiatyöhön. Se valmistuu vuoden 2013 lopussa.

Työryhmä esittää lyhyen ja pitkän tähtäimen toimia

Väylämaksutuloilla katetaan rannikon merenkulun palvelujen tuottamisesta valtiolle syntyviä kustannuksia. Väylämaksulainsäädännön osalta työryhmä pitää voimassa olevaa väylämaksulakia perustaltaan hyvänä säädöksenä eikä laajoja muutoksia lakiin pidetä tarpeellisena.

Työryhmän arvion mukaan yksittäiset epäkohdat voidaan poistaa nykyjärjestelmän pienellä kehittämisellä. Isommat rakenteelliset uudistukset sen sijaan edellyttäisivät laajempia toimia.

Väylämaksun vuosittaiseen kustannusvastaavuuteen vaikuttaa merkittävästi kaksi asiaa: liikenteen määrä ja talven ankaruus. Kustannukset voivat vuosittain vaihdella suuresti. Tämän vuoksi työryhmän mielestä väylämaksuja tulisi jatkossa tarkastella usean vuoden keskiarvona, esimerkiksi kolmen vuoden välein.

Työryhmä esittää jäänmurtajien vapauttamista väylämaksusta silloin kun ne tuottavat jäänmurtopalvelua Liikennevirastolle sopimus- tai valtiosopimusperusteisesti. Nykyjärjestelmä johtaa toisinaan siihen, että jäänmurtajia käytetään operatiivisesti katsottuna epätarkoituksenmukaisesti, jotta ne välttäisivät maksamasta väylämaksua.

Työryhmän mukaan irtolasti- ja risteilyalusten väylämaksuun liittyviä ongelmia voitaisiin poistaa alentamalla niiden väylämaksua. Väylämaksujen alennus tulisi tehdä siten, että irtolasti- ja risteilyalusten enimmäismaksua alennettaisiin. Tällöin alennuksesta hyötyisivät erityisesti isot alukset.

Esimerkiksi vähäarvoisia lasteja kuljettavien irtolastialusten maksama väylämaksun yksikköhinta on korkea. Tämän on katsottu heikentävän kilpailukykyä ja vähentävän kaupankäyntiä. Vähäarvoisia raaka-aineita ei kannata kuljettaa Suomeen jalostettavaksi tai Suomessa sijaitsevia vähäarvoisia raaka-aineita ja tuotteita ei kannata viedä maailmanmarkkinoille.

Korkeiden väylämaksujen on katsottu myös rajoittavan kesäaikaisten risteilijöiden ja risteilyvieraiden saapumista suomalaisiin satamiin. Tämä vähentää matkailutuloja.

Lisäksi työryhmä huomioi työssään myös alusten ympäristövaikutusten kansainvälisen normiohjauksen kiristymisen ja sen taloudelliset vaikutukset varsinkin rikki- ja hiilidioksidipäästöjen osalta. Työryhmä ei kuitenkaan katso tarpeelliseksi liittää väylämaksujärjestelmää alusten ympäristöominaisuuksiin.

Toimenpiteet vähentäisivät valtion väylämaksutuloja noin 5-6 miljoonaa euroa. Työryhmä ei arvioinut, millä tavoin valtion vähentyneet tulot tulisi korvata.


Lisätietoja
liikenneneuvos Tuomo Suvanto, p. 0295 34 2403
hallitusneuvos Pekka Kouhia, p. 0295 34 2612


Merja Kyllönen