Työryhmä selvitti vaihtoehtoja väylämaksujärjestelmän kehittämiseksi

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 27.8.2013 16.11
Uutinen

Väylämaksulainsäädännön uudistamistarpeita ja erilaisia vaihtoehtoja väylämaksujärjestelmän kehittämiseksi on tarkasteltu liikenne- ja viestintäministeriön työryhmässä.

- Väylämaksujen alentaminen voidaan toteuttaa nopeastikin, mutta työryhmän työ antaa eväitä myös maksujen isommalle remontille, joka voidaan toteuttaa myöhemmin, toteaa liikenneministeri Kyllönen.

Väylämaksun kokonaisuudistuksen valmistelu liittyy myös ministeriössä käynnissä olevaan meriliikennestrategiatyöhön. Se valmistuu vuoden 2013 lopussa.

Väylämaksulainsäädännön osalta työryhmä pitää voimassa olevaa väylämaksulakia perustaltaan hyvänä säädöksenä eikä laajoja muutoksia lakiin pidetä tarpeellisena.

Työryhmän arvion mukaan yksittäiset epäkohdat voidaan poistaa nykyjärjestelmän pienellä kehittämisellä. Isommat rakenteelliset uudistukset sen sijaan edellyttäisivät laajempia toimia.