Työryhmä: Ratalailla avoimuutta rautateiden rakentamiseen

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 9.12.2005 13.47
Tiedote
Liikenne- ja viestintäministeriön työryhmä on jättänyt ehdotuksensa ratalaiksi. Lailla säädeltäisiin rautatien suunnittelua, rakentamista, kunnossapitoa ja lakkauttamista.

Ratalain tarkoituksena on lisätä avoimuutta ja vuorovaikutteisuutta rautateiden suunnittelussa. Työryhmä katsoo, että laki sujuvoittaisi myös rautateiden suunnittelijoiden ja kaavoittajien välistä yhteistyötä.

Tähän mennessä Suomessa ei ole ollut erillistä ratalakia. Esimerkiksi uusien rautateiden rakentamiseen tarvittavat maa-alueet valtio on hankkinut lunastuslain nojalla.

Rakentamista varten hyväksyttäisiin yleissuunnitelma ja ratasuunnitelma. Ne katsottaisiin hallinnollisiksi päätöksiksi, joista asianosaisilla olisi muutoksenhakumahdollisuus. Työryhmän ehdotuksen mukaan laissa olisi myös säännökset valitusoikeuksista ja siitä, miten viranomaisten tulee kuulla kansalaisia ja järjestöjä rautatien suunnitteluvaiheessa.

Turvallisuuden takaamiseksi ratalaki antaisi mahdollisuuden rajoittaa rautatien varrella sijaitsevien alueiden käyttöä. Niille ei saisi rakentaa, ja radanpitäjällä olisi oikeus esimerkiksi harventaa niiden kasvillisuutta tarpeen mukaan. Ratalaki sisältäisi myös tasoristeyksiä koskevia säännöksiä.

Ratalakityöryhmä on lähettänyt ehdotuksensa lausuntokierrokselle, joka kestää tammikuun loppuun. Työryhmässä oli edustajia liikenne- ja viestintäministeriön lisäksi Ratahallintokeskuksesta, ympäristöministeriöstä, Suomen Kuntaliitosta ja Tiehallinnosta.


Lisätietoja:
hallitusneuvos Kaisa Leena Välipirtti, puh. 040 763 1479