Työryhmä postipalvelulain tarkistamiseksi

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 16.10.2008 15.14
Tiedote

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut työryhmän postipalvelulain tarkistamiseksi. Palveluja säätelee nyt laki vuodelta 2001.

EU:ssa julkaistiin keväällä postipalveluja koskeva direktiivi, jonka edellyttämät muutokset on saatettava Suomessa voimaan vuoteen 2011 mennessä.

Viestintäministeri Suvi Lindén on määrännyt työryhmän tehtävät. Sen tulee mm. selvittää millaisia muutostarpeita direktiivi aiheuttaa Suomessa ja arvioida postipalvelulain muut kansalliset uudistamistarpeet. Työryhmän on erityisesti huomioitava postitoimialan kehitys ja sen vaikutukset yleispalveluun ja sen tarjoamisen edellytyksiin tulevaisuudessa.

Työryhmän johtoryhmän puheenjohtajana toimii neuvotteleva virkamies Elina Normo ja varapuheenjohtajana neuvotteleva virkamies Tuula Broman. Työryhmän työvaliokunnan puheenjohtaja on Tuula Broman ja varapuheenjohtaja Elina Normo.

Työryhmän tulee tehdä ehdotukset postipalvelulain muutoksista 31. tammikuuta 2010 mennessä.

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Elina Normo, p. (09) 160 28463, 040 765 7887
neuvotteleva virkamies Tuula Broman, p. (09) 160 28609