Työryhmä: Kirjeiden kulkunopeusvaatimuksiin muutoksia

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 22.9.2004 10.38
Tiedote

Ensimmäisen luokan kirjeiden kulkunopeusvaatimuksia ehdotetaan väljennettäväksi, jotta maaseudun lehtijakelua saataisiin aikaistettua. Kotimaan ensimmäisen luokan kirjelähetyksistä vähintään 85 prosenttia olisi toimitettava vastaanottajille seuraavana työpäivänä. Kulkunopeusvaatimuksia ehdotetaan täsmennettävän myös aivan uudella rajalla; vähintään 97 prosenttia kirjelähetyksistä olisi toimitettava vastaanottajille viimeistään toisena työpäivänä. Nykyisen lain mukaan seuraavana työpäivänä on jaettava vähintään 95 prosenttia kirjelähetyksistä.

Ehdotukset sisältyvät liikenne- ja viestintäministeriön työryhmän yksimieliseen mietintöön, joka luovutettiin ministeri Leena Luhtaselle keskiviikkona 22. syyskuuta.

Kulkunopeusvaatimusten muutokset mahdollistaisivat Suomen Posti Oyj:n yhdessä sanomalehtien kanssa suunnitteleman jakelu-uudistuksen. Maaseudulla asuvat saisivat uudistuksen myötä sanomalehden jo aamulla.

Ministeri L u h t a n e n pitää työryhmän ehdotusta hyvänä pohjana jatkovalmistelulle.
- Kansalaisilla ja yrityksillä on erilaisia tarpeita ja odotuksia postipalveluista, ja niiden yhteensovittaminen on haastavaa. Työryhmän yksimielinen ehdotus muodostaa hyvän lähtökohdan postitoiminnan kehittämiselle jatkossa. Odotamme ehdotuksesta palautetta ja kannanottoja ja toivon, että eduskunta pääsisi käsittelemään lakimuutosta vielä tämän vuoden aikana.

Liikenne- ja viestintäministeriön selvityksen mukaan yritykset ja kuluttajat pitävät postitoimintaa, postinjakelua ja kirje- ja pakettiliikennettä yleisesti ottaen hyvänä. Arviot ovat parantuneet vuodesta 2002.


<i>Postipalvelujen laatustandardin kehittäminen - Työryhmän loppuraportti. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 55/2004.</i>

<i>Postipalvelututkimus 2004. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 54/2004</i>

<i>Myynti Edita Oyj, puh. 0204 5005; tiedotusvälineille LVM:n tiedotuksesta, puh. (09) 160 28332 tai [email protected].</i>

Lisätietoja:
apulaisosastopäällikkö Liisa Ero, puh. (09) 160 28461, 050 555 0072
neuvotteleva virkamies Elina Normo, puh. (09) 160 28463, 040 765 7887