Työryhmä: Internetin toiminnan turvaaminen välttämätöntä poikkeusoloissa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 16.12.2009 14.20
Tiedote

Yhteiskunnan toimintojen kannalta välttämättömien tieto- ja viestintäjärjestelmien on toimittava poikkeusoloissakin. Lisäksi on tärkeää varautua myös normaaliolojen häiriötilanteisiin.

Liikenne- ja viestintäministeriön työryhmä on selvittänyt, mitkä järjestelmät ovat välttämättömiä ja miten niiden toimivuus tulisi turvata. Työryhmä luovutti loppuraporttinsa viestintäministeri Suvi Lindénille 16. joulukuuta.

Maailman talousfoorumi arvioi vuonna 2008, että elintärkeissä viestintäverkoissa tapahtuu laaja toimintahäiriö 10-20 prosentin todennäköisyydellä seuraavan kymmenen vuoden kuluessa. Toimintahäiriö voisi aiheuttaa maailmanlaajuisesti jopa 170 miljardin euron kustannukset.

Internetistä on työryhmän mukaan tullut välttämätön eli se kuuluu ns. kriittisiin infrastruktuureihin. Internetin kautta saatavat elinkeinoelämän ja kansalaisten palvelut ovat elintärkeitä. Internetin Suomessa sijaitsevat osat ja Suomessa saatavilla olevat palvelut ovat osa yhteiskuntarakennetta.

On varmistettava, että sekä runkoliikenne- että päätetasolla eri verkot yhdistyvät yhdeksi, tarpeeksi tiheästi silmikoiduksi viestintäverkoksi. Näin parannetaan palvelujen luotettavuutta erityisesti harvaan asutuilla seuduilla.

Ministeri Lindén pitää tätä tärkeänä myös arjen tietoyhteiskunnan rakentumisen kannalta.

- Infrastruktuureiden tulee olla riittävästi monennettuja, jotta toimintavarmuus ja käytettävyys olisi kaikissa tilanteissa turvattu. Asiaa on syvällisesti pohdittu työryhmässä tiedon hajauttamista myöten, Lindén toteaa.

Suomessa tulisi panostaa yhä enemmän laajakaistan saatavuuteen, yleistymiseen ja laatuun. Työryhmän mukaan tämä tarkoittaa suurempia satsauksia kuituyhteyksiin.

Yhteiskunnan tulisi edesauttaa elintärkeiden järjestelmien suojaamista silloin, kun yksityisillä toimijoilla ei ole riittävästi kiinnostusta investoida varautumisen edellyttämään suojaukseen.

Tele- ja sähkönjakeluyhtiöiden välistä yhteistyötä on edelleen lisättävä. Tämä koskee erityisesti häiriöiden selvittämistä ja verkkojen korjaamista.

Mobiiliverkoissa tulisi harkita tavallisia kansalaisiakin palvelevaa ominaisuutta, jossa SIM-kortti toimii myös muiden operaattoreiden verkoissa, jos oma verkko on kaatunut.

Uutena isona asiana työryhmä ehdottaa, että identiteetin hallinta tulisi nostaa kriittiseksi infrastruktuuriksi. Tietoyhteiskunnassa tulee olla käytettävissä toimiva, luotettava ja tarpeeksi laajasti hyväksytty yksinkertainen identiteetin tunnistusjärjestelmä.

Työryhmä huomauttaa, ettei valtionhallinnossa ole kriittisille tietojärjestelmille selvää vastuuorganisaatiota. Varautumisen konserniohjausta tulee vahvistaa ja vastuuta selkiyttää.

Työryhmä korostaa, että tarvitaan yksi paikka, jossa on tieto järjestelmistä, niiden toiminnasta sekä niistä vastaavista tahoista. Vain näin voidaan hallita kokonaisuutta kriisitilanteissa.


Lisätietoja
viestintäneuvos Kari T. Ojala, puh. (09) 160 28725 tai 0400 812 509