Työryhmä esittää liikenteen ja viestinnän viranomaistehtävien yhdistämistä yhteen virastoon, väyläverkosto jäisi Liikennevirastoon

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 17.2.2017 10.05
Tiedote

Virastojen pääjohtajien muodostama esiselvitystyöryhmä ehdottaa, että Liikenteenturvallisuusvirasto Trafi ja Viestintävirasto sekä Liikenneviraston viranomaistehtävät yhdistettäisiin yhdeksi virastoksi. Uusi virasto aloittaisi toimintansa 1.1.2018. Lisäksi työryhmä ehdottaa, että Liikennevirasto jatkaisi valtion väyläverkosta vastaavana virastona.

Esiselvityksessä ehdotetaan myös, että Liikenneviraston liikenteenohjaustoiminta yhtiöitettäisiin valtion erityistehtäväyhtiöksi, esiselvityksen yhteydessä tehdyn erillisselvityksen mukaisesti. Mikäli yhtiöittämistä ei toteutettaisi, jatkaisi Liikenneviraston nykyinen liikenteenohjaustoiminto osana Liikennevirastoa.

Esiselvityksen mukaan Ilmatieteen laitoksen liiketaloudellinen toiminta jatkuisi Ilmatieteen laitoksessa.

Liikenne- ja viestintäministeriö perehtyy esitykseen ja ottaa siihen kantaa kevään aikana.

Liikenne- ja viestintäministeriö asetti 3. marraskuuta 2016 työryhmän, jonka tehtävänä oli laatia esiselvitys liikenteen ja viestinnän viranomaistoimintojen uudelleen organisoinnista.

Esiselvitys koski Liikennevirastoa, Trafia ja Viestintävirastoa. Ilmatieteen laitos sisältyi selvitykseen siltä osin, kun sillä on liiketaloudellista toimintaa.

Virastouudistuksen tavoitteena on parantaa hallinnonalan kykyä vastata asiakastarpeiden ja toimintaympäristön muutoksiin. Tavoitteena on myös parantaa edelleen hallinnon tuottavuutta ja vaikuttavuutta resurssien monipuolisemmalla ja tehokkaammalla käytöllä sekä kehittää ja vahvistaa hallinnonalan strategista ohjausta.

Esiselvitystyöryhmän puheenjohtajana toimi Trafin pääjohtaja Kari Wihlman. Ryhmän jäseninä olivat Viestintäviraston pääjohtaja Kirsi Karlamaa, Liikenneviraston pääjohtaja Antti Vehviläinen ja Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja Juhani Damski. Esiselvityksen ohjausryhmänä toimi liikenne- ja viestintäministeriön konserniohjauksen johtoryhmä.

Lisätietoja

pääjohtaja Kari Wihlman, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, p. 029 5345 200 (pe 17.2.)

ylijohtaja Juhapekka Ristola, liikenne- ja viestintäministeriö, p. 0295 34 2348 (pe 17.2.)