Tutkimustieto auttaa ymmärtämään liikkumisen murrosta

Julkaisuajankohta 31.1.2020 11.02
Kolumni
Johanna Särkijärvi ja Saara Reinimäki (Kuvat: Tomi Parkkonen)

Liikenteen palveluiden tarjonta lisääntyy koko ajan. Myös palveluiden käytön odotetaan kasvavan merkittävästi tulevaisuudessa, etenkin kaupungeissa. Digitalisaatio on antanut palveluiden kehittämiseen ja käyttämiseen uudenlaisia mahdollisuuksia, tuonut liikennesektorille uusia toimijoita ja nopeuttanut sektorin muutostahtia. Näiden muutosten ymmärtäminen on olennaista muun muassa lainsäädännön valmistelutyössä.

Joitakin vuosia sitten huomasimme, että ymmärryksemme uusiin teknologioihin ja toimintamalleihin perustuvista liikenteen palveluiden tarjonnan ja kysynnän mahdollisuuksista ja haasteista oli puutteellista.

Etenkin Suomen olosuhteisiin sovellettavaa tutkittua tietoa oli vain vähän saatavilla.

Meillä oli paljon kysymyksiä, joihin emme löytäneet vastauksia. Toisaalta akateemisessa maailmassa oli paljon tutkijoita, joilla oli monipuolista osaamista ja siten hyvä tausta syventyä aiheeseen. Niinpä hallinnonalamme päätti vuonna 2016 käynnistää hankkeen aiheen tutkimustoiminnan lisäämiseksi.

Tutkimushanke toteutettiin totutusta poikkeavalla mallilla

Hanke lähti liikkeelle uudella näkökulmalla ja toimintatavalla. Korkeakouluille ja tutkimuslaitoksille suunnatussa avoimessa haussa toimme esille ilmiön ymmärtämisen kannalta keskeisiä tutkimusteemoja ja –kysymyksiä. Hakijoita pyydettiin puolestaan esittämään tähän pohjautuen tutkimussuunnitelma ja valmius käyttää hankkeeseen omia resurssejaan.

Hakemukset pisteytettiin ja parhaiden hakijoiden kanssa käytiin vuoropuhelua keskeisistä tutkimusteemoista. Näin löydettiin olennaiset aiheet ja tutkimuskysymykset yhteistä hanketta varten. Hakemusten joukosta valittiin Metropolian ja Arto O. Salosen luotsaama ”Liikenteen digitaalisen murroksen ja palvelumarkkinoiden akateemisen tutkimuksen edistämishanke”. Hanke saatiin päätökseen vuoden 2019 lopussa. 

Monipuolinen tieto auttaa parantamaan arkea

Kolmivuotinen tutkimushanke arvioidaan kevään 2020 aikana, mutta jo nyt voimme nimetä useita kiinnostavia tuloksia. Hanke toi uusia näkökulmia ihmisten kokemuksiin uuden teknologian käyttämisessä, kuten esimerkiksi automaattisen ajoneuvon kyydissä matkustamisesta. Lisäksi opimme mitkä tekijät vaikuttavat siihen, että ihmiset valitsevat kestäviä kulkumuotoja, kuten joukkoliikenteen, kävelyn tai pyöräilyn.

Hankkeen aikana julkaistiin useita vertaisarvioituja artikkeleita, kerättiin maailmanlaajuisestikin tarkastellen ainutlaatuista tutkimusaineistoa ja tehtiin opinnäytetöitä. Hanke ei ollut tarpeellinen ainoastaan liikenteen alan uusien ilmiöiden ymmärtämiseksi, vaan myös uudenlaisen osaamisen synnyttämiseksi toimialallemme.

Tarvitsemme laajasti tutkimustietoa monipuolistuvasta liikkumisympäristöstä. On olennaista ymmärtää, millä tavalla ihmiset kokevat liikkumisen palvelut, millaista hyötyä he niistä tuntevat saavansa ja miten palvelut vastaavat käyttäjien erilaisiin tarpeisiin. Tämän tiedon avulla voimme paremmin vastata liikennesektorilla käynnissä olevaan muutokseen, ja varmistaa että kehitys vie meitä kestävään suuntaan.

Johanna Särkijärvi
tutkimusjohtaja

Saara Reinimäki
erityisasiantuntija

Kulkutapojen uudistamisella on kiire – näihin seikkoihin huomiota kiinnittämällä se onnistuu

The need for reform of mobility choices is urgent – here is how it can succeed

Liikenteen digitaalisen murroksen ja palvelumarkkinoiden akateemisen tutkimuksen hanke toteutettiin 11/2016-10/2019. Tutkimus tehtiin Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Itä-Suomen yliopiston tutkimusyhteistyönä. Hankkeen tutkimusta johti Arto O. Salonen. Lisätietoja tutkimushankkeesta:

Arto O. Salonen
Itä-Suomen yliopisto
[email protected]

Anna-Maria Vilkuna
Metropolia Ammattikorkeakoulu
[email protected]

2020 Blogit Blogit 2020