Tulevaisuuden ratkaisut rakentuvat tämän päivän tiedon varaan

Julkaisuajankohta 4.12.2020 6.00
Kolumni
Asta Tuominen (Kuva: Liikenne- ja viestintävirasto Traficom)

Ihmisten, tavaroiden, ja datan liikkuminen lähtee tahdosta liikkua, joka on meillä kaikilla. Meidän on tärkeää kysyä ensin, millaisen tulevaisuuden haluamme ja sitten yhdessä etsiä ja valita ratkaisuja, jotka varmistavat meille parhaat yhteydet myös tulevaisuudessa. Tämä on ollut keskeinen lähestymistapa myös nyt ensimmäistä kertaa valmistellussa valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa.

Liikkumisen ja kuljettamisen tarpeet ja tavat muuttuvat nopeasti. Palvelut ja toiminnot siirtyvät verkkoon, liikkumiseen ja kuljettamiseen löytyy uusia keinoja – liikenne ja viestintä kytkeytyvät tiiviisti toisiinsa tavara- ja henkilölogistiikassa sekä digitaalisissa ratkaisuissa. Lisäksi korona-aika muuttaa toimintaamme. Moni aikaisemmin välttämättömäksi koettu liikkuminen asioinnin tai työn vuoksi on korvattu palvelulla verkossa ja toimituksilla kotiin. Osalle meistä etätyöstä ja -opiskelusta on tullut normaalia. Viestintäverkkojen saatavuus ja toimivuus on yhä tärkeämpää koko yhteiskunnalle.

Yhteistä näkymää rakentamassa

Liikennejärjestelmäsuunnittelu on moniulotteinen kokonaisuus, jossa tarvitaan laajaa osaamista eri aloilta ennakoimaan tulevaisuuden tarpeita, kehittämään keinovalikoimaa sekä arvioimaan kattavasti toimenpiteiden yhteisvaikutuksia. Liikenne 12 -suunnitelman valmistelussa olemme kuvanneet liikennejärjestelmän nykytilan ja tulevaisuuden näkymät sekä täydentäneet niitä liikenneverkon strategisella tilannekuvalla yhteistyössä Väyläviraston kanssa. Vaikutusten arviointi yhdessä on opettanut meille kaikille lisää menetelmistä sekä tietopohjasta ja sen kehittämistarpeista.

Kehitämme edelleen tiedon keräämistä ja analysointia yhteistyössä sidosryhmien kanssa, jotta jatkossa analyysi on yhä laadukkaampaa. Vaikutusten arvioinnin menetelmiä ja tietopohjaa kehitämme hallinnonalan virastojen ja sidosryhmien kanssa.  

Tuotamme kokonaisnäkemystä liikennejärjestelmästä, joka on hyvä työkalu valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman päivittämiseen. Analyysiimme sisältyy jatkuvasti päivittyvä ja kehittyvä liikenneverkon strateginen tilannekuva. Näin varmistamme valtakunnalliselle liikennejärjestelmäsuunnitelmalle asetettujen tavoitteiden ja liikenneverkon kehittämiselle määriteltyjen kriteerien täyttymisen toteutusvaiheessa.

Rakennamme muistakin liikennejärjestelmän osa-alueista kuten palveluista vastaavaa näkymää osana liikennejärjestelmäanalyysiä. Jatkossa käytössämme on säännöllisesti päivittyvä tietopohja, joka palvelee liikennejärjestelmäsuunnittelua ja liikennejärjestelmän kehittämistä myös alueellisella tasolla. Kokonaisuuden osana toteutetaan myös liikennejärjestelmäsuunnitelman seuranta.

Uusien toimintamallien löytäminen ja tietopohjan syventäminen vaativat monipuolista tietoa, osaamista ja näkemystä, jota rakennamme yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Aktiivisella yhteistyöllä edistämme liikkumisympäristömme innovatiivista kehittämistä ja varmistamme liikkumisen ja kuljettamisen toimivuuden, turvallisuuden ja kestävyyden myös tulevaisuuden Suomessa.

Oikea tieto auttaa meitä tekemään hyviä päätöksiä tulevaisuuden rakentamiseksi!

Asta Tuominen
Kirjoittaja on Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Tulevaisuuden toimiva liikenne -verkoston johtaja

Twitter: @tuomias

2020 Blogit Blogit 2020