Tulevaisuuden logistiikka rakennetaan yhdessä

Julkaisuajankohta 20.3.2020 11.25
Kolumni
Erityisasiantuntija Noora Lähde (Kuva: Suvi-Tuuli Kankaanpää / Keksi)

Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee parhaillaan logistiikan digitalisaatiostrategiaa. Strategia valmistuu alkusyksystä 2020.

Verkkokauppa on monelle kuluttajalle arkipäivää. Tuotteen hintaa, ominaisuuksia, paketin noutopaikkaa ja maksutapaa voi haarukoida itse. Myös saapumisajasta saa arvion ja paketin liikkumista voi paikoin seurata verkossa.

Millainen on tulevaisuuden logistiikka? Vaikkapa sitä, että voit valita kuljetustavan esimerkiksi hiilijalanjäljen tai toivotun ajankohdan mukaan, tai tuotetta palautettaessa se myydään ja toimitetaan lähialueelle. Tavaraliikenne kulkee digitaalisesti optimoiden kuljetuksia, käyttö- ja täyttöastetta sekä reittejä reaaliaikaisen tiedon avulla.

Esimerkiksi toimintatapojen, kulttuurin ja asenteiden muutoksella, käyttövoimia muuttamalla, digitaalisia työkaluja käyttöönottamalla, automaatiolla sekä lainsäädännöllä on oma roolinsa tulevaisuuden logistiikan rakentamisessa ja siihen, miten esimerkiksi päästöt muodostuvat.

Liikenteen osalta hallitusohjelman tavoitteena on puolittaa kotimaan liikenteen kasvihuonepäästöt vuoteen 2030 mennessä ja saavuttaa liikenteen nollapäästöt vuoteen 2045 mennessä. Kestävällä ja digitaalisella logistiikalla mahdollistetaan omalta osaltaan askelmerkkejä kohti tehokkaampaa ja sujuvampaa tavaraliikennettä.

Muutos voi lähteä jostain näistä toimenpiteistä tai muualta, mitä ei vielä tänään nähdä. Keskustelu on jo käynnistynyt siitä, voiko koronan aiheuttaman pandemia aiheuttaa pysyviä muutoksia ihmisten ja yritysten toimintatapoihin.

Asenneilmapiirin muutosta ainakin tarvitaan, jotta organisaatiot ottavat uusia digitaalisia ratkaisuja ja palveluja käyttöön. Tiedon saattaminen digitaaliseksi sekä sen saatavuuden ja oikeellisuuden varmistaminen voivat tuoda läpinäkyvyyttä ja parempaa palveluvalikoimaa tulevaisuudessa kuluttajalle asti.

Uudet toimintatavat mahdollistamassa sujuvampaa arkea

Suomi kuuluu maailman kärkimaihin viestintäverkkojen ja datan käytön osalta ja meillä löytyy valtavasti osaamista ja kokemusta digitaalisten ratkaisujen kehittämisessä. Tutkimus ja kehitys mahdollistavat uusia innovaatioita ja tapoja tehdä asioita tehokkaammin arjessa ja töissä.

Teemme liikenne- ja viestintäministeriössä työtä digitalisaation ja automaation tuomien hyötyjen vaikutusten todentamiseksi, kartoitamme mahdollisia sääntelytarpeita tasavertaisen markkinatilanteen luomiseksi ja pyrimme löytämään yhdessä suuntaviivoja kestävään ja kilpailukykyiseen tämän päivän ja huomisen yhteiskuntaan.

Logistiikan digitalisaatiostrategiaa koskeva työ käynnistyi syksyllä vuonna 2019, ja strategiatyön on suunniteltu valmistuvan alkusyksystä, jonka jälkeen se etenee valtioneuvoston periaatepäätökseksi.

Yhteisen tahtotilan löytäminen on ensimmäinen askel, kun rakennetaan tulevaisuuden logistiikan ratkaisuja palvelemaan toimivaa ja hyvinvoivaa yhteiskuntaa. Tavoitteita ei kukaan voi saavuttaa yksin, jonka vuoksi on äärimmäisen tärkeää tehdä valmistelua laajassa yhteistyössä.

Logistiikan digitalisaatioverkosto kokoaa säännöllisesti toimijat yhteen ja tarjoaa puitteet vuorovaikutukselle. Tiistaina 17. maaliskuuta järjestimme korona-viruksen vuoksi verkoston tilaisuuden verkon välityksellä.

Valmistelu jatkuu myös poikkeusoloissa

Perinteisen työpajatyöskentelyn sijaan keräämme näkemyksiä strategiaan tällä kertaa verkkokyselyn kautta. Poikkeustilanne edellyttää ja toisaalta mahdollistaa miettimään myös tulevaisuutta uudella tavalla.

Haastankin kaikkia pohtimaan, millainen on kestävä, turvallinen ja tehokas logistiikka ja miten siihen päästään yhdessä. Onko jotain mitä voimme koronaviruksesta oppia?

Noora Lähde
Kirjoittaja työskentelee erityisasiantuntijana LVM:n tieto-osaston tietoliiketoimintayksikössä.
Twitter @NooraLahde

Lue lisää Hankeikkunasta!

Logistiikan digitalisaatiostrategiassa määritellään visio, tavoitteet ja toimenpiteet logistiikan digitalisaatiokehityksen vahvistamiseksi ja edistämiseksi. Hankkeen tavoitteena on määrittää tavoitteet ja keinot, joiden avulla voidaan edistää digitalisaation hyödyntämistä logistiikkasektorilla. Hankkeen vaikuttavuustavoitteissa huomioidaan erityisesti digitalisaation avulla saavutettavat ilmastohyödyt sekä kuljetusketjujen kestävyys, toimivuus ja turvallisuus.

2020 Blogit Blogit 2020