Tuemme taksialaa luottamuksen palauttamisessa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 20.10.2023 10.23
Kolumni
Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne keltaisessa bleiserissä.
Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne. (Kuva: LVM)

Taksit ja taksilainsäädäntöön tehdyt muutokset ovat olleet jo vuosia aktiivisen julkisen keskustelun kohteena. Jokaisella on omakohtaista kokemusta takseista tai vähintään mielipide taksimarkkinoiden toimivuudesta. 

Taksit ovat kansalaisten ja yhteiskunnan arjessa näkyvästi läsnä. Niillä on tärkeä rooli esimerkiksi joukkoliikenteen täydentäjänä ja monille erityisryhmille välttämättömänä palveluna.

Odotamme taksinkuljettajilta ja taksipalveluilta kaikissa tilanteissa luotettavuutta, turvallisuutta, asiantuntemusta ja monenlaisten asiakkaiden tarpeiden huomioimista. Odotamme myös, että taksit ovat nopeasti, luotettavasti ja täsmällisesti saatavilla silloin, kun asiakas niitä tarvitsee.

Taksiyrittäjät ovat perustellusti ylpeitä ammattitaidostaan ja palveluasenteestaan. Ne ovat hyvän asiakastyön perusta.

Taksipalveluihin liittyvät puutteet, lieveilmiöt ja negatiiviset kokemukset ovat kuitenkin näkyviä ja todellisia ongelmia, joita ei pidä vähätellä. Jotain on mennyt pieleen ja pahasti, kun taksipalveluja kartetaan, rehellisten taksiyrittäjien toimeentuloa nakerretaan tai asiakkaat ja yrittäjät kokevat turvattomuutta. 

Kauhistelu ei ratkaise ongelmia, joten hallitus on tarttunut rivakasti toimeen alalla havaittujen puutteiden korjaamiseksi ja taksilainsäädännön rukkaamiseksi. Tavoitteemme on hallitusohjelman mukaisesti vahvistaa luottamusta taksiliikenteeseen. 

Taksialan luottamuksenpalautus edellyttää, että päivitämme, täydennämme ja hyödynnämme kaiken oleellisen tiedon toimialasta. Teemme tätä työtä yhdessä taksialan, viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa. 

Toteutamme lainsäädäntöhankkeen, jolla edistetään taksien saatavuutta, huomioidaan eri asiakasryhmät koko maassa, tehostetaan valvontaa, kitketään harmaata taloutta ja parannetaan asiakkaiden ja yrittäjien turvallisuutta.
 
Järjestimme tänään ensimmäisen pyöreän pöydän keskustelun taksialan korjaussarjasta. Keskustelussa oli mukana laajasti alan sidosryhmiä, niin toimijoita kuin viranomaisiakin.

Keskustelusta saimme evästystä taksilainsäädäntöhankkeen jatkovalmisteluun. Pyöreän pöydän keskustelujen lisäksi jatkamme hankkeen työstämistä yhdessä sidosryhmien kanssa. Tavoitteenamme on koota paras mahdollisen korjaussarja, jota viedä eteenpäin.

Viestimme hankkeen etenemisestä ja vaikutusmahdollisuuksista matkan varrella. Hanke toteutetaan avoimesti ja aktiivisessa vuoropuhelussa taksialan, kansalaisten, viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa.
 
Taksiala ansaitsee luottamuksenpalautuksen. 

Takseissa tavataan!

 

Lulu Ranne
liikenne- ja viestintäministeri