Selvitys: Ruuhkamaksut toteuttaisivat tehokkaasti liikennepoliittisia tavoitteita

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 17.6.2009 11.00
Uutinen
Ruuhkmaksuraportin luovutus ministeri Vehviläiselle
Ruuhkmaksuraportin luovutus ministeri Vehviläiselle

Liikenne- ja viestintäministeriön tekemä ruuhkamaksuselvitys osoitti, että ruuhkamaksut toteuttaisivat tehokkaasti liikennepoliittisia tavoitteita Helsingin seudulla: liikennemäärät laskisivat, ruuhkat lievenisivät, matka-ajat lyhenisivät, joukkoliikenteen käyttö kasvaisi, liikenneturvallisuus paranisi ja liikenteen aiheuttamat päästöt vähenisivät.

Liikenne- ja viestintäministeriön asettama ruuhkamaksutyöryhmä luovutti selvityksen Helsingin alueen ruuhkamaksumallien vaikutuksista liikenneministeri Anu Vehviläiselle 17. kesäkuuta.

Selvitys tuotti runsaasti monipuolista tietoa ruuhkamaksujen toimivuudesta liikennepoliittisena työkaluna. Tämä tieto antaa perusaineksia keskustelulle ja päätöksenteolle siitä, kannattaako Helsingin seudun ruuhkamaksujen valmistelussa edetä.