Trängselavgifterna verkställer effektivt trafikpolitiska mål

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 17.6.2009 11.00 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 9.50
Nyhet

Utredningen om trängselavgifterna som kommunikationsministeriet gjorde visade att trängselavgifterna verkställer effektivt trafikpolitiska mål på Helsingforsregionen: trafikmängderna minskar, trafikstockningarna blir lindrigare, restiderna blir kortare, användningen av kollektivtrafiken ökar, trafiksäkerheten blir bättre och utsläppen som trafiken orsakar blir mindre.

Trängselavgiftsarbetsgruppen som tillsattes av kommunikationsministeriet överlämnade den 17 juni till trafikminister Anu Vehviläinen en utredning om verkningarna av trängselavgiftsmodellerna på Helsingforsregionen.

Utredningen gav rikligt med mångsidig information om hur fungerande trängselavgifterna är som trafikpolitiskt verktyg. Detta ger grundläggande underlag för diskussionen och beslut om huruvida det lönar sig att gå vidare i beredningen av trängselavgifterna på Helsingforsregionen.