Traktorikuljetuksiin liittyviä rajoituksia poistetaan

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 5.4.2018 13.31
Uutinen
Traktori tiellä (Kuva: Rodeo)
Traktori tiellä (Kuva: Rodeo)

Valtioneuvosto on antanut asetusmuutoksen, jonka mukaan liikennetraktorikuljetuksiin liittyvät perävaunun kytkentää koskevat rajoitukset poistetaan.

Nykyisin yli 10 tonnin perävaunun kytkentärajoitus koskee muita kuin liikennetraktoreita. Suomen kansallisten säännösten mukainen liikennetraktori-luokka on poistunut EU:n asetuksen tultua voimaan ja mm. liikenneturvallisuus- ja ympäristövaatimuksissa noudatetaan tämän asetuksen mukaista traktorien luokittelua.

Samassa yhteydessä muutetaan ajoneuvon, perävaunun ja sen yhdistelmän pituutta koskevia säännöksiä niin että ajoneuvon takana olevaa kuormauslaitetta ei lasketa enimmäispituuteen.

Lisäksi asetuksella toimeenpannaan Suomen ja Venäjän välillä solmitun tieliikennesopimuksen muutokset. Sen mukaan suurin sallittu yhdistelmämassa muilla kuin ETA-valtioihin rekisteröidyillä ajoneuvoilla nousee 40 tonnista 44 tonniin. Poikkeuslupia ei muutoksen myötä enää tarvita.

Valtioneuvosto antoi asetuksen ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta 5.4.2018. Asetus tulee voimaan 10.4.2018.