Liikennesektorille kolme valtion osakeyhtiötä

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 12.11.2009 14.19
Uutinen

Eduskunta on hyväksynyt, että Ilmailulaitos Finavia, Varustamoliikelaitos Finstaship ja Merenkulkulaitoksen sisäinen tuotantotoiminta muutetaan kokonaan valtion omistamiksi osakeyhtiöiksi vuoden 2010 alussa.

Liikenne- ja viestintäministeriö perustaa uudet valtion osakeyhtiöt joulukuun alkuun mennessä siten, että ne voivat aloittaa toimintansa 1.1.2010. Osana yhtiöittämisvalmistelua ministeriö hakee joulukuussa valtioneuvostolta valtuudet yhtiövarallisuuden ja liiketoiminnan luovuttamiseksi perustetuille osakeyhtiöille. Kun ministeriö on saanut luovutusvaltuudet, Ilmailulaitoksen ja Varustamoliikelaitoksen sekä Merenkulkulaitoksen tuotantotoiminnan toiminnot luovutetaan apporttiomaisuutena perustettaville yhtiöille.

Valtioneuvosto esitti yhtiöitä koskevien lakien vahvistamista torstaina 12. marraskuuta 2009. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa lait perjantaina 13. marraskuuta 2009.