Trafiksektorn får tre statliga aktiebolag

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 12.11.2009 14.19 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 9.50
Nyhet

Riksdagen har godkänt att Luftfartsverket Finavia, Rederiverket Finstaship och Sjöfartsverkets interna produktionsverksamhet från början av år 2010 omformas till aktiebolag som i sin helhet ägs av staten.

Kommunikationsministeriet grundar de nya statliga aktiebolagen inom november månad så att de kan inleda sin verksamhet 1.1.2010. Som en del av bolagiseringsförberedelserna ansöker ministeriet i december av statsrådet om befogenhet att överföra bolagstillgångarna och affärsverksamheten till de aktiebolag som grundats. När ministeriet fått befogenheterna för överföring kommer funktionerna från Luftfartsverket och Rederiverket samt från Sjöfartsverkets produktionsverksamhet att överföras som apportegendom till de företag som ska grundas.

Statsrådet föreslog torsdagen den 12 november 2009 att lagarna om företagen ska stadfästas. Republikens president har för avsikt att stadfästa lagarna fredagen den 13 november 2009.