Traficomilta suosituksia henkilöliikenteen toimijoille

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 14.8.2020 12.30
Tiedote
Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (Kuva: LVM)
Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (Kuva: LVM)

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on julkaissut ministeri Timo Harakan toimeksiannosta suosituksia terveysturvallisuuden parantamiseksi julkisessa liikenteessä. Kymmenkohtainen suosituslista täydentää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n suosituksia.

Ministeri Harakan mukaan lista on hyvä työkalupakki julkisen liikenteen toimijoille.

- Suosituksissa on otettu monipuolisesti huomioon erilaiset matkustukseen liittyvät tilanteet. Osa suosituksista on varmasti jo nyt käytössä, mutta tässä poikkeuksellisessa tilanteessa on tärkeää laajentaa keinovalikoimaa. Maskit täydentävät terveysturvallisuutta julkisessa liikenteessä, Harakka sanoo.

Suositukset on osoitettu henkilöliikenteen toimijoille, kuten bussi- ja taksiyrityksille, raideliikenteen harjoittajille, varustamoille ja lentoyhtiöille. Ne koskevat kaikkia kuljetuksia henkilömäärään katsomatta. Suositukset on tarkoitettu huomioitaviksi myös pysäkeillä, satamissa ja terminaaleissa.

Suosituksissa toimijoita kehotetaan muun muassa etsimään keinoja turvallisten etäisyyksien säilyttämiseksi ja lähikontaktien välttämiseksi esimerkiksi jakamalla tietoa ruuhkaisista matkustusajoista. Eräänä keinona suositellaan rakenteellisia ratkaisuja kuten pleksejä tilanteisiin, joissa lähikontakteja ei voi välttää.

Ohjeissa korostetaan liikennevälineiden, pysäkkien, terminaalien, asemien ja muiden odotus- ja läpikulkutilojen ilmanvaihtoa ja siisteyttä, erityisesti pintojen puhdistamista. Käytetyille maskeille olisi hyvä olla riittävästi jäteastioita.

Viestintä on tärkeää hoitaa tehokkaasti. Asiakkaille ja työntekijöille on hyvä kertoa useammilla tavoilla siitä, mitkä ovat turvalliset toimintatavat palveluja käytettäessä. Näitä ovat esimerkiksi lipunmyynti, näyttötaulut, kuulutukset ja kirjalliset ohjeet.

THL antoi torstaina 13. elokuuta 2020 kansalaisille suosituksen kasvomaskien käytöstä joukkoliikenteessä, jossa lähikontakteja ei voi välttää. THL suosittaa kasvomaskin käyttöä toisten ihmisten suojaamiseksi niiden sairaanhoitopiirien alueella, joissa on esiintynyt koronatartuntoja viimeisen kahden viikon aikana.

Alueelliset viranomaiset voivat riskinarvioon perustuen tarvittaessa antaa omat rajatummat suosituksensa alueensa joukkoliikenteeseen.

Lisätietoja:

Ministeri Harakan haastattelupyynnöt: eritysavustaja Matti Sadeniemi, p. 040 586 7234