Toimivaltamuutoksia joukkoliikenneasioissa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 25.10.2012 13.40
Uutinen

Joukkoliikennelakiin tulee viranomaisten väliseen toimivallanjakoon liittyviä muutoksia. Kaikissa muutoksissa on kyse siitä, että toimivalta siirrettään sinne, missä päätöksiä on tarkoituksenmukaisinta tehdä.

Valtioneuvosto päätti joukkoliikennelain muutosesityksen sisällöstä 25. lokakuuta.

Joukkoliikenneluvan myöntämiseen, valvontaan ja peruuttamiseen liittyvät tehtävät keskitetään valtakunnallisesti Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Keskittämisen tarkoituksena on yhdenmukaistaa prosesseja, joilla lupia myönnetään.

Toinen muutos on, että jatkossa Liikennevirasto päättää valtion talousarviossa osoitetun joukkoliikenteen määrärahan kiintiöimisestä toimivaltaisille elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille. Muutos ei vaikuta määrärahan suuruuteen.

Määrärahojen kiintiöittäminen ELY-keskuksille on operatiivista toimintaa, joten toimivallan siirto toteuttaa valtion aluehallinnon uudistukselle asetettuja tavoitteita.

Lakia muutetaan myös niin, että Oulun kaupungista tulee seudullinen viranomainen. Tämän seurauksena Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta siirtyy jonkun verran tehtäviä Oulun kaupungille. Oulun seudun kunnat ovat puoltaneet ehdotusta.

Laki tulee voimaan ensi vuoden alusta.