Toimenpideohjelma tekeillä: Huippunopeaa laajakaistaa omakotialueille

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 21.12.2012 9.38
Tiedote

Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle ehdotuksen huippunopean laajakaistan toimenpideohjelmaksi. Hanke on hallitusohjelman edellyttämä ja se on osa ministeriön Kide-ohjelmaa.

Ehdotuksen lähtökohta on kiinteän ja mobiilin laajakaistaverkon tasapainoinen edistäminen. Huippunopeana pidetään laajakaistaa, joka mahdollistaa korkealaatuisen videokuvan lähettämisen ja vastaanoton.

Toimenpideohjelman taustalla on se, että nopeiden laajakaistayhteyksien markkinaehtoinen tarjonta keskittyy tiiviisti asuttuihin kaupunkeihin. Ohjelmassa tarkastellaan yhteyksien tarjonnan ja kysynnän edistämistä kaupunkien pientalo- ja omakotitaloalueilla, jotka nyt jäävät kaupallisen tarjonnan ulkopuolelle. Ohjelmassa ei ole tarkoitus käyttää julkista tukea.

Ehdotus sisältää kymmenkunta toimenpidettä, jotka koskevat muun muassa tukiasemien uudenlaista sijoittelua, uusien taajuuksien ottamista laajakaistakäyttöön, kiinteiden verkkojen rakentamisen parempaa koordinointia muiden infrahankkeiden kanssa sekä ratkaisuja matalaenergiatalojen sisätilapeitto-ongelmiin.

Toimenpiteillä tähdätään siihen, että Suomessa voidaan saavuttaa EU:n laajakaistatavoitteet: vuonna 2020 kaikkien saatavilla on vähintään 30 megan liittymä ja puolet väestöstä käyttää vähintään 100 megan liittymää.

Lausuntojen määräaika päättyy 27. tammikuuta 2013.

Lisätietoja
neuvotteleva virkamies Jussi Mäkinen, 0295 34 2498