Tavarankuljetusyritysten lupaehtoihin tiukennuksia harmaan talouden estämiseksi

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 20.12.2012 14.27
Uutinen

Hallitus esittää lainmuutosta tavaraliikennelakiin. Esityksen tarkoituksena on estää harmaata taloutta. Keinona ehdotetaan liikennelupapakon selkeyttämistä valvonnan parantamiseksi ja tasapuolisten kilpailun edellytysten luomiseksi.

Hallitus antoi hallituksen esityksen tavaraliikennelain muuttamisesta eduskunnalle 20. joulukuuta 2012.

Kuljetuksen tilaajan vastuuta laajennettaisiin niin, että kuljetussopimusta ei saa tehdä, ennen kuin on selvitetty, että kuljetuksen suorittaja on rekisteröitynyt arvonlisäverovelvolliseksi. Lisäksi on varmistettava, että kuljetuksen suorittaja täyttää laissa säädetyt velvoitteet työnantajana eli esimerkiksi maksaa työehtosopimuksen mukaista palkkaa.

Kuljetuksen tilaajan vastuu koskisi yli 500 euron arvoisia kuljetussopimuksia. Selvitysvelvollisuus kohdistuu myös kabotaasikuljetuksiin.