Tietoturvallisuudesta liiketoiminnan kilpailuvaltti

Julkaisuajankohta 19.4.2016 10.58
Kolumni
Digitaalinen tieto tahdittaa pian maailmantaloutta rahan rinnalla. Seuraavat talouden menestystarinat kirjoitetaan varmuudella datan älykkäimmistä tuottajista ja hyödyntäjistä.

Luottamus on sekä talouden että digitalisaation kivijalka. Meidän on voitava luottaa siihen, että rahat ja tiedot säilyvät hyppysissämme. Meidän on myös voitava luottaa niihin kumppaneihin, joiden kanssa rahoja ja tietoja käsittelemme. Olisi voitava luottaa vielä siihenkin, että näissä yhteiskunnan toimintaa tahdittavissa järjestelmissä olisi itseään korjaavia ominaisuuksia myöhemmin ilmenevien virheiden varalle.

Arjen toimintaa ohjaavat normit on lainsäädännön sijasta yhä useammin kirjoitettu sisälle sopimukseen tai sovelluksen koodiin. Siksi palveluiden tietosuojasta ja tietoturvasta on entistä tärkeämpää huolehtia koko palvelun elinkaaren ajan suunnittelutyöstä lähtien.

Esimerkiksi automaattisesti kulkevien autojen kyky noudattaa liikennesääntöjä ei perustu kuljettajan taitoihin ja lainkuuliaisuuteen, vaan auton käyttöjärjestelmään koodattuihin sääntöihin. Kaduilla ja maanteillä tämä kehitys vähentää kuljettajien inhimillisten virheiden vaikutusta onnettomuusriskien toteutumiseen.

Vastaavasti koodaajien työpöydälle siirtyy samalla mahdollisuuksia ja vastuuta vaikuttaa liikenneturvallisuuteen. Digitalisoitujen palvelujen turvallisuudesta onkin tulossa merkittävä laatutekijä ja mahdollisuus erottautua kilpailijoista. Käyttäjien tietosuoja ja tietoturvallisuus tullaan sisällyttämään erottamattomaksi osaksi liikenteen uusia palvelumuotoja.

Hallituksen kärkihankkeen osana hyväksyttiin maaliskuussa Suomen tietoturvallisuusstrategia. Suomessa toimiville yrityksille luodaan sen avulla otolliset olosuhteet hyvästä tietoturvallisuudesta tunnettujen palveluiden tarjoamiseen.

Lainsäädäntöä muuttavat lähivuosina erityisesti EU:n tietosuoja-asetus sekä verkko- ja tietoturvadirektiivi, jotka on sovitettava kansalliseen sääntelyyn kilpailukykyä edistävällä tavalla. Jotta strategian tavoitteet toteutuisivat, on tietoturvallisuutta kehitettävä yhteistyössä. Tällä tavalla tekniikkaan ja sopimussuhteisiin piiloutuneet tietoriskit voidaan tehokkaimmin tunnistaa ja selättää.

Me virkamiehet voimme helpottaa yhteistyön syntyä. Siksi on tärkeää, että viranomaiset keskittyvät auttamaan yrityksiä ja kuluttajia tietoturvariskien hallinnassa sekä tietoturvaongelmien torjumisessa.

Käytännössä tämä tulee näkymään esimerkiksi sarjana hackathon-tapahtumia, joissa tuetaan kansallisten tietoturvaosaajien tunnistamista ja verkostoitumista. Viestintäviraston yhteyteen perustetaan myös kansallinen verkosto auttamaan yrityksiä tietoturvallisten tuotteiden standardoimisessa.

Näillä ja strategian monilla muilla toimenpiteillä luodaan edellytykset sille, että maailman luotetuin digitaalinen liiketoiminta tulee jatkossa Suomesta.

Timo Kievari
Kirjoittaja on tieto-osaston turvallisuusyksikön johtaja.
Maailman luotetuinta digitaalista liiketoimintaa. Suomen tietoturvallisuusstrategia. LVM:n julkaisuja 7/2016
2016 Blogit Blogit 2016