Tietosuojasta digitaalista liiketoimintaa

Julkaisuajankohta 26.1.2016 7.16
Kolumni
Eurooppalainen lainsäädäntö nojaa vahvaan henkilötietojen suojaan. Tämä on lähtökohta myös EU:n uudessa tietosuoja-asetuksessa, jolla uudistetaan ja yhdenmukaistetaan EU-maiden tietosuojalainsäädäntöjä. EU-asetuksen valmistelusta on Suomessa vastannut oikeusministeriö, mutta asetuksella on erittäin läheinen yhteys digitaaliseen liiketoimintaan ja sen vuoksi asia kiinnostaa mitä suurimmassa määrin myös meitä liikenne- ja viestintäministeriössä.

Tietosuojaa koskevilla uusilla velvoitteilla halutaan paitsi suojella kansalaisia myös lisätä palvelujen luotettavuutta. Luotettavuuden vahvistaminen on sinänsä positiivinen asia myös palveluiden tarjoajien kannalta. Osa uudesta sääntelystä, kuten vaikkapa paljon puhutut sanktiot, saatetaan kuitenkin täysin ymmärrettävästi kokea raskaina.  Sääntelyyn myös nähdään liittyvän liiketoimintariskejä.

Kahden vuoden siirtymäaika kannattaa yrityksissä hyödyntää miettimällä, miten uuden sääntelyn voimaantuloon voidaan parhaiten valmistautua. Liikenne- ja viestintäministeriö käynnisti ministeri Anne Bernerin johdolla äskettäin yrityksille ja viranomaisille suunnatun keskustelufoorumin, jossa keskustellaan paitsi sääntelyyn liittyvistä kysymyksistä myös mahdollisuuksista, joita uudistus tuo digitaaliselle liiketoiminnalle. Ensimmäisessä tilaisuudessa oli tupa täynnä ja nettistriimauksella runsaasti katsojia.

EU:n tietosuoja-asetus luo edellytyksiä uudelle datan hyödyntämiseen perustuvalle liiketoiminnalle. Datan täyttämässä digimaailmassa käyttäjä voi haluta antaa tietonsa jonkin ulkopuolisen hallittavaksi paremman palvelun vastineeksi. My data eli oma data on ihmiskeskeinen datan hallintamalli, joka on herättänyt paljon mielenkiintoa suomalaisessa yrityskentässä. Oma data -mallilla voidaan samanaikaisesti vahvistaa yksilön oikeuksia hallita itseään koskevien tietojen käsittelyä, mutta myös mahdollistaa henkilöiden suostumuksella heitä koskevien, eri tahoilla sijaitsevien tietojen yhdisteleminen. Oma data saattaisi olla yrityksille myös keino suojautua uuden tietosuojasääntelyn tuomilta liiketoimintariskeiltä.

Oma datan mahdollisuudet kannattaa nyt käydä huolella läpi. Se, joka onnistuu löytämään tästä kannattavan ansaintamallin, on hyvin suurella todennäköisyydellä yksi tietoon perustuvan tulevaisuuden liiketoiminnan voittajista. Liikenne- ja viestintäministeriö haluaa olla osaltaan edistämässä tätä kehitystyötä yhdessä My data-yhteisön, yritysten ja yliopistojen kanssa.  Ministeriö on mukana järjestämässä Helsingissä elo-syyskuun vaihteessa pidettävää kansainvälistä MyData 2016 -tapahtumaa. Valmistelemme parhaillamme hallituksen päätettäväksi niin tietoturvasta kuin tiedon hyödyntämisestä strategisia linjauksia, joiden pohjalta mm. omaa lainsäädäntöämme tullaan kehittämään digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristön luomiseksi.

Kirjoittaja on liikenne- ja viestintäministeriön Tieto-osaston osastopäällikkö.
2016 Blogit Blogit 2016