Tienpitoon ja radanpitoon tulossa lisärahaa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 24.11.2005 13.44
Tiedote
Tienpito ja radanpito ovat molemmat saamassa 12 miljoonaa euroa lisärahoitusta. Varat sisältyvät hallituksen eduskunnalle esittämään tämän vuoden kolmanteen lisätalousarvioon. Rahoitus käytetään liikenneturvallisuuden parantamiseen teillä ja radoilla.

Tieverkon saamalla rahoituksella parannetaan pääteiden turvallisuutta ja tuetaan kasvavien alueiden kehitystä. Näiden jo aloitettujen hankekokonaisuuksien lisäksi käynnistetään uusi teemapaketti, jonka tavoitteena on maaseututaajamien koulumatkojen olosuhteiden parantaminen. Teemahankkeet ovat yleensä muutaman miljoonan euron alueellisia projekteja, joiden toteuttaminen on hidasta ilman erillistä lisärahoitusta.

Rataverkon lisämiljoonilla nopeutetaan vaarallisimpien tasoristeysten poistoa. Varsinkin nopean liikenteen radoilla tasoristeykset ovat riski sekä juna- että maantieliikenteelle. Turku-Toijala-radan parantamista vauhditetaan aloittamalla parannustyöhön liittyvät materiaalihankinnat jo tänä vuonna.Lisätietoja:
valtiosihteeri Perttu Puro, puh. (09) 160 28325 tai 040 779 3436
yli-insinööri Mikko Ojajärvi, puh. (09) 160 28574 tai 0400 438 520