Tienkäyttömaksujärjestelmät kartoitetaan

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 23.10.2012 15.00 | Julkaistu suomeksi 24.11.2015 klo 10.27
Uutinen

Oikeudenmukaista ja älykästä liikennettä selvittävä työryhmä on julkistanut prosessin, jolla kartoitetaan kansainvälisesti tienkäyttömaksujärjestelmien mahdollisuuksia ja vaikutuksia. Työryhmä haluaa kuulla järjestelmätoimittajia ja saada näkemyksiä siitä, millainen olisi toimittajien mukaan Suomeen soveltuva aikaan, paikkaan ja liikkumisvalintoihin sidottu oikeudenmukainen ja älykäs tienkäyttömaksujärjestelmä.

Liikenneministeri Merja Kyllönen julkisti teknologioita kartoittavan Call for papers -prosessin ITS World Congress -tapahtumassa Wienissä 23. lokakuuta.
- Pidän oikeudenmukaisen liikenteen hinnoittelun selvittämistä yhtenä hallituskauteni tärkeimpänä asiana. Tavoitteenamme on kehittää teknologian avulla oikeudenmukaisempaa liikenteen hinnoittelua tulevaisuuden Suomeen, toteaa ministeri Kyllönen.

Liikenne- ja viestintäministeriö järjestää 31.1.2013 seminaarin, jossa järjestelmätoimittajilta kuullaan mahdollisista järjestelmäratkaisuista tai sen osakokonaisuuksista. Toteutettavan ratkaisun tulee olla EETS -yhteensopiva (European Electronic Toll Service) sekä hyödyntää laajasti ja ennakkoluulottomasti älykkään liikenteen ja älykkäiden ajoneuvojen tarjoamat mahdollisuudet liikennepoliittisten tavoitteiden ja oikeudenmukaisuuden saavuttamiseksi.

Jorma Ollilan vetämä, oikeudenmukaista ja älykästä liikennettä selvittävä työryhmä laatii suositukset seuraavalle hallitukselle, kuinka valtakunnallisen ajoneuvon paikantamiseen perustuvan liikenteen hinnoittelujärjestelmän osalta voitaisiin edetä. Tarkastelussa ovat tiemaksujen tekniset, liikenteelliset, taloudelliset ja lainsäädännölliset kysymykset.