Tiemaksujärjestelmä maksaisi muutamia kymmeniä miljoonia

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 18.10.2011 15.47
Uutinen

Liikenne- ja viestintäministeriö korjaa 18.10.2011 Turun Sanomissa ollutta väärää tietoa tiemaksujärjestelmän kustannuksista. Ministeriö toteaa, että nykytiedon valossa ja nykyisin jo testattuun palvelutarjontaan perustuen valtakunnallisen järjestelmän perustamiskustannukset olisivat valtiolle suuruusluokaltaan muutamia kymmeniä miljoonia, korkeintaan 100 miljoonaa euroa. Muiden palveluntarjoajien ja loppukäyttäjien kustannettavaksi tulisi palvelun käyttöön ja liiketoimintamalliin perustuen aluksi 10-20 euroa kuukaudessa ajoneuvoa kohti. Tekniikan kehittyessä ja markkinoiden laajetessa kustannukset alenevat niin kuin muillakin aloilla.

Tiemaksujärjestelmän kustannukset riippuvat sen laajuudesta, aikataulusta ja käytettävästä teknologiasta. Saksassa toteutetun mallin kustannuksia ei ole mielekästä verrata Suomessa keskusteluissa olevaan malliin teknologian kehityksen ja täysin erilaisen toteutustavan takia.

Kaikenlaiset huijausyritykset ovat mahdollisia kuten kaikilla muillakin aloilla, ja vastaavasti niiden estäminen kuuluu normaaleihin järjestelmärutiineihin. Ne huomioidaan, niihin varaudutaan ja niitä vastaan luodaan tarvittavat keinot.

Hallitusohjelman mukaisesti tarkemmat selvitykset tiemaksusta jatkuvat ja tarkempaa tietoa asiasta saadaan niiden valmistuttua.