Tieliikenteeseen tuoreet lait

Julkaisuajankohta 3.9.2015 6.57
Kolumni
Meneillään oleva tieliikennelain kokonaisuudistus on iso remontti. Nykyisin voimassa oleva laki on peräisin vuodelta 1981 ja sitä täydentävät monet asetukset eri vuosilta. Laissa on noin sata pykälää ja asetuksissa pykäliä on satoja.Ei tarvitse kuin muistella 80-luvun alun automalleja oivaltaakseen, kuinka paljon sekä maailma että liikenne ovat tänä aikana muuttuneet. Tähän asti lainsäädäntöä on toki korjailtu ja ajantasaistettu sieltä täältä, mutta nyt se perataan pohjia myöten.

Tarkoituksena on luoda uusi säädöskokonaisuus, joka pysyisi muun muassa autotekniikan ja älyliikenteen kehityksen vauhdissa. Lisäksi tavoitteena on esimerkiksi yksinkertaistaa viranomaisten menettelytapoja, kiinnittää nykyistä enemmän huomiota liikenneturvallisuuteen ja kansalaisten oikeusturvaan. Viimeksi mainittuun poistamalla säädöksistä tulkinnanvaraisuutta.

Työ alkoi kesällä 2013. Nyt kirjoitetaan säädösluonnoksia useissa työryhmissä. Seuraava vaihe on luonnosten lähettäminen lausuntokierrokselle ennen kuin niistä tulee hallituksen esityksiä, jotka annetaan eduskunnalle. Tämän arvioidaan tapahtuvan vuoden kuluttua eli syksyllä 2016.

Lainsäädäntöprosessi on yhtä monipolvinen riippumatta siitä, onko kyseessä iso vai pieni laki. Siksi nyt olisi järkevää niputtaa pienemmät säädöstarpeet samaan nippuun kokonaisuudistuksen kanssa.

Näin on luontevaa toimia esimerkiksi raskaiden ajoneuvojen rengasvaatimusten kanssa. Asia puhutti erityisesti pohjoisessa viime talvena. Kuljetus- ja rengasala esittivät talvirenkaille uusia vaatimuksia ja asian korjaamista pikaisella lakimuutoksella. Poliisin ja Trafin tienvarsitarkastusten perusteella raskaan kaluston renkaat ovat kuitenkin varsin hyvässä kunnossa, eikä vaatimusten kiristämiseen ole kiireellistä tarvetta.

Jos säädöksiä muutettaisiin nyt, ne jouduttaisiin kuitenkin avaamaan uudelleen kokonaisuudistuksen yhteydessä lakiteknisistä syistä.

Tieliikennelain kokonaisuudistus on paketti, joka koskettaa käytännössä meitä jokaista. Liikenne on myös asia, josta jokaisella on mielipide.

Lain valmistelu on avoin prosessi. Kaikista teksteistä pyydetään lausuntoja ennen kuin niistä muovautuu virallisempia esityksiä. Lausunnot eivät ole vain valittujen tahojen yksinoikeus, vaan mielipiteensä voi kertoa kuka tahansa. Tämä olisikin tervetullutta.

Kun lausuntojen aika tulee, kannattaa käyttää tilaisuutta hyväkseen. Koska liikenne koskee meitä kaikkia.

Kirjoittaja on liikenne- ja viestintäministeri
2015 Blogit Blogit 2015 lainsäädäntö liikennepolitiikka