Tieliikenteen yrittäjäkuljettajille työaikalaki

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 13.12.2012 14.13
Tiedote

Hallitus esittää itsenäisille yrittäjäkuljettajille työaikalakia, jossa säädetään yrittäjäkuljettajien viikoittaisesta enimmäistyöajasta, tauoista ja yötyöstä tieliikenteessä. Esitys pohjautuu EU-direktiiviin, jota Suomi koko sen käsittelyn ajan johdonmukaisesti vastusti.

Lakiesitys sisältää myös määräykset yrittäjäkuljettajan työajan kirjanpitovelvollisuudesta sekä mahdollisista työaikaa koskevista poikkeuksista. Laki koskee sekä henkilö- että tavaraliikennettä ja sen noudattamista valvoisi työsuojeluviranomainen.

Lain tavoitteena on ylläpitää ja parantaa tieliikenteen ammattilaisten turvallisuutta ja terveyttä sekä edistää kuljetustoiminnan reilua kilpailua.

Uusi laki toisi yrittäjäkuljettajat EU:n maantieliikenteen työaikadirektiivin piiriin ja se täydentäisi EU:n olemassa olevaa ajo- ja lepoaikasääntelyä.

Hallitus hyväksyi yrittäjäkuljettajien työaikaa koskevan lain sisällön 13.12.2012. Lain on tarkoitus tulla voimaan 2013 alkupuolella.

Hallituksen lakiesitys on valmisteltu liikenne- ja viestintäministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön yhteisessä työryhmässä. Työryhmään kuului jäseniä myös muista ministeriöstä sekä toimialan järjestöistä ja liitoista.

Lisätietoja:
liikenneneuvos Kimmo Kiiski, liikenne- ja viestintäministeriö, p. 0295 34 2304
vanhempi hallitussihteeri Seija Jalkanen työ- ja elinkeinoministeriö, p. 0295 04 8952.