Tiehallinto: E18-moottoritien Muurla–Lahnajärvi-osuus avattu

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 19.11.2008 12.05
Uutinen

Turun ja Helsingin välisen E18-tien Muurla-Lahnajärvi-osuus avattiin liikenteelle 19. marraskuuta. Avatulla osuudella on mittaa 23 kilometriä.

Tien valvonnassa käytetään edistyksellistä tekniikkaa: liikenteen- ja kelinseurantalaitteet sekä liikenteenohjausjärjestelmät mahdollistavat tieolojen entistä tarkemman seurannan. Eritasoliittymät ja riista-aidat tien koko matkalla lisäävät myös liikenteen turvallisuutta.

E18-moottoritien Lahnajärvi-Lohja-väli on Tiehallinon mukaan valmis liikenteelle muutamien viikkojen kuluttua.