Tiedot ilmastonmuutoksesta yhdessä paikassa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 20.10.2011 10.15 | Julkaistu suomeksi 24.11.2015 klo 10.16
Uutinen

Tänään on avattu ilmastotietoa yhteen paikkaan kokoava Ilmasto-opas.fi-sivusto. Ilmasto-opas tarjoaa jäsenneltyä tietoa Suomen ilmastosta ja ilmastonmuutoksesta myös alueellisella tasolla.

Kaikki ilmastonmuutoksen osa-alueet ovat tasapuolisesti esillä sivustolla. Tieteellisen taustatiedon lisäksi sivustolla tuodaan esille konkreettisia hillintä- ja sopeutumiskeinoja.

Ilmasto-oppaasta löytyy noin 400 sivua helppotajuista ja luotettavaa tietoa ilmastonmuutoksesta. Ilmasto-oppaan artikkelit on tarkastanut eri alojen asiantuntijoista koottu toimituskunta ja oppaan sisällön ovat tuottaneet Suomen johtavat ilmastoalan tutkijat ja asiantuntijat.

Oppaan ruotsin- ja englanninkieliset versiot avataan vuoden lopussa.