Gemensam portal för information om klimatförändringen

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 20.10.2011 10.15 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.16
Nyhet

I dag öppnades Klimatguiden.fi med allehanda klimatinformation samlad till en och samma webbadress. Klimatguiden ger strukturerad information om klimatet och klimatförändringen i Finland, även på regional nivå.

Portalen erbjuder finländarna enhetliga och jämförbara uppgifter om klimatförändringen och dess inverkan på en given ort. Webbplatsen belyser klimatfrågor på ett övergripande sätt och presenterar såväl vetenskapliga fakta som konkreta metoder för att anpassa sig till och lindra klimatförändringen.

Klimatguiden innehåller ca 400 sidor begriplig och tillförlitlig information om klimatförändringen. Klimatguidens artiklar är granskade av en redaktion som består av experter inom olika områden. Innehållet i Klimatguiden är producerat av Finlands främsta forskare och experter på klimatfrågor.

Portalen öppnas på svenska och engelska i slutet av året.